. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی»

محورهای پژوهشی حائز اولویت کمیسیون

چهار کلان محور که محورهای جزئی‌تر ذیل آن قرار می‌گیرند:

۱) الگوی اسلامی روابط نظام‌های اجتماعی و حکمرانی اسلامی

۲) ترسیم مقصد نهایی حکمرانی اسلامی در نظام‌های اجتماعی

الف) الگوی مطلوب اسلامی نظام‌های اجتماعی

 • الگوی مطلوب نظام اقتصاد اسلامی
 • الگوی مطلوب نظام سیاست اسلامی
 • الگوی مطلوب نظام خانواده اسلامی
 • الگوی مطلوب نظام مدیریت اسلامی
 • الگوی مطلوب نظام فرهنگ و تربیت اسلامی

ب) الگوهای مطلوب خرده نظام‌های اجتماعی

۳) اصول و روش‌های حکمرانی اسلامی (دولت‌سازی اسلامی)

 • اصول و روش‌های سیاسی حکمرانی اسلامی
 • اصول و روش‌های مدیریتی حکمرانی اسلامی
 • اصول و روش‌های حقوقی حکمرانی اسلامی
 • اصول و روش‌های فرهنگی حکمرانی اسلامی

۴) حل مسائل اجتماعی در چارچوب حکمرانی اسلامی

الف) مسائل حکمرانی حوزه معیشت

 • حکمرانی مسکن
 • حکمرانی پولی و بانکی
 • حکمرانی حوزه بازنشستگان
 • حکمرانی ارزی
 • حکمرانی انرژی

ب) مسائل حکمرانی حوزه تربیت

 • حکمرانی ازدواج
 • حکمرانی حجاب
 • حکمرانی بصیرت سیاسی

Comments are closed.

تصویر ثابت