. موضوعات پیشنهادی کمیسیون سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی

محورهای پژوهشی حائز اولویت کمیسیون از این قرار است:

 

۱٫ انقلاب اسلامی و مسئله حکمرانی و سیاست‌گذاری

 • بررسی و نقد نظریه‌ها و رویکردهای حکمرانی در غرب
 • مبانی و اصول حکمرانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • آسیب‌شناسی عملکرد نهادهای متولی حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی
 • ساختار و الگوی حکمرانی اسلامی مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب
 • شاخص‌های حکمرانان و کارگزاران از منظر حکمرانی اسلامی
 • نظریه‌ها، مدل‌ها و تجربه‌های حکمرانی در کشورهای اسلامی
 • نفوذ و تهدیدات نوین علیه حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • سیر تطورات حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در ایران

 

۲٫ الگوی روابط نظام‌های اجتماعی حکمرانی اسلامی

 • غایات و اهداف کلان نظام‌های اجتماعی اسلامی در پرتو حکمرانی اسلامی
 • روابط نظام‌های اجتماعی در پرتو حکمرانی اسلامی

 

۳٫ الگوی حکمرانی اسلامی در نظام‌های اجتماعی (حکمرانی اسلامی و نظام‌های اجتماعی)

 • حکمرانی اسلامی در نظام فرهنگ
 • حکمرانی اسلامی در نظام اقتصاد و سلامت
 • حکمرانی اسلامی در نظام تعلیم و تربیت
 • حکمرانی اسلامی در نظام دفاعی و امنیت
 • حکمرانی اسلامی در نظام اداری و مدیریت
 • حکمرانی اسلامی در نظام علم و فناوری
 • حکمرانی اسلامی در نظام خانواده
 • حکمرانی اسلامی در نظام حقوقی و قضایی
 • حکمرانی نظام سلامت

 

۴٫ ابزارها و روش‌های حکمرانی اسلامی

 • ابزارها و روش‌های سیاسی حکمرانی اسلامی
 • ابزارها و روش‌های مدیریتی حکمرانی اسلامی
 • ابزارها و روش‌های حقوقی حکمرانی اسلامی
 • ابزارها و روش‌های فرهنگی حکمرانی اسلامی

 

۵٫ سیاست‌گذاری عمومی

 • سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری
 • سیاست‌گذاری نظام تقنینی کشور
 • سیاست‌گذاری حوزه خانواده
 • سیاست‌گذاری تحقق عدالت اجتماعی

 

Comments are closed.

تصویر ثابت