. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «روانشناسی اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «روانشناسی اسلامی»

هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

کمیسیون تخصصی روانشناسی اسلامی

 

محورهای ویژه:

– روانشناسی اسلامی و تحولات اجتماعی

– یافته های جدید روانشناسی اسلامی در داخل و خارج کشور

 

محور اول ماهیت، چیستی و چشم انداز روان‌شناسی اسلامی:

 • موضوع روان‌شناسی اسلامی
 • اهداف روان‌شناسی اسلامی
 • قلمرو روان‌شناسی اسلامی
 • جایگاه روان‌شناسی اسلامی در هندسه معرفتی اسلام (ارتباط آن با سایر علوم اسلامی)
 • وضعیت موجود و مطلوب روان‌شناسی اسلامی
 • تبارشناسی روان‌شناسی اسلامی
 • باید و نبایدهای روان‌شناسی اسلامی

 

محور دوم – مبانی پارادایمی روان‌شناسی اسلامی و نحوه تأثیر آن بر نظریه روان‌شناسی:

 • مبانی هستی شناختی
 • مبانی انسان شناختی
 • مبانی معرفت شناختی
 • مبانی ارزش شناختی

 

محور سوم روش شناسی و روانسنجی در روان‌شناسی اسلامی:

 • روش شناسی کیفی مطالعات روان‌شناسی اسلامی
 • جایگاه روش های کمی در روان‌شناسی اسلامی
 • روش‌شناسی فهم متون دینی در نظریه‏پردازی در حیطه علوم انسانی
 • یکپارچه‏سازی روش‏های کیفی در علوم انسانی معاصر با روش اجتهاد در متون دینی
 • روش ساخت بسته‌های آموزشی و درمانی بر اساس منابع اسلامی
 • آزمون سازی در روان‌شناسی اسلامی
 • تدوین چارچوب‌های نظری و کاربرد روش اجتهادی در روان‌شناسی اسلامی
 • قلمرو و کاربرد روش‌های درون نگری در روان‌شناسی اسلامی
 • روش های جدید پژوهش در روانشناسی اسلامی

 

محور چهارم-نظریه پردازی در روان‌شناسی اسلامی

 • قلمرو زیست‏روان‌شناسی
 • قلمرو رشد و شخصیت
 • قلمرو سلامت، آسیب‏شناسی و درمان
 • قلمرو روان‌شناسی اجتماعی
 • قلمرو خانواده و سبک زندگی
 • قلمرو روان‌شناسی فرهنگی
 • قلمرو دین و اخلاق
 • قلمرو روان‌شناسی جنسیت
 • قلمرو صنعتی و سازمانی

 

محور پنجم کاربردهای روان‌شناسی اسلامی در:

 • تمدن و جامعه سازی
 • حکمرانی
 • آموزش و پرورش
 • ازدواج و خانواده (اشکال سالم و انحرافی)
 • بهداشت روانی روان‏درمانی
 • مدیریت شهری
 • بحران‌ها با تاکید بر بیماری کرونا

 

محور ششم- فراتحلیل و فرا ترکیب در روان‌شناسی اسلامی (گذشته، دوره معاصر)

 • مطالعات مروری در مسائل مختلف روان‌شناسی اسلامی

 

محور هفتم: مسائل روانشناختی ویژه

 • مطالعات قرآنی و حدیثی در روانشناسی
 • تحلیل روانشناختی سازه های دینی
 • تحلیل دینی سازه های روانشناختی
 • اثر بخشی درمان‌های روانشناختی با رویکرد اسلامی
 • پیشگیری از اختلالات روانی با رویکرد اسلامی
 • مقایسه اثربخشی روان درمانی‌های با رویکرد اسلامی با روان درمانی های رایج روان‌شناختی
 • نسبت روان‌شناسی اسلامی و روان‌شناسی پست‏مدرن
 • بحران‏ های فردی و اجتماعی
  • تنهایی و بی‏معنایی
  • طلاق، اعتیاد، خشونت‏های اجتماعی و اغتشاشات
  • معنویت‏ گرایی
 • رسانه‏ های جمعی
 • تفریحات و سرگرمی

 

محور هشتم: آینده پژوهشی در روانشناسی اسلامی

 

محور نهم: آسیب شناسی روانشناسی اسلامی

 

Comments are closed.

تصویر ثابت