. موضوعات پیشنهادی کمیسیون روانشناسی اسلامی برای سومین کنگره | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 10 August , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون روانشناسی اسلامی برای سومین کنگره

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، محورها و موضوعات پیشنهادی روانشناسی اسلامی سومین کنگره از سوی دکتر مهرداد کلانتری، رئیس کمیسیون روانشناسی اسلامی اعلام شد.

محورهای پیشنهادی برای ارسال مقاله از این قرار است:

مبانی روانشناسی اسلامی
مبانی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی و انسانشناختی) روانشناسی اسلامی
مبانی ارزش شناختی (فقهی و اخلاقی) روانشناسی اسلامی
مطالعات قرآنی در روانشناسی

روش شناسی روانشناسی اسلامی
روش شناسی مطالعات اسلامی در روانشناسی با تأکید بر روش‌های کیفی
جایگاه و میزان اهمیت روشهای کمی و پوزیتویستی در روانشناسی اسلامی
نظریه روانشناسی اسلامی
شخصیت در نظریه روانشناسی اسلامی
جامعه در نظریه روانشناسی اسلامی
نسبت روح و جسم در نظریه روانشناسی اسلامی
نسبت فرد و جامعه در نظریه روانشناسی اسلامی
مباحث ویژه:
روانشناسی و فرهنگ
روانشناسی و اقتصاد
روانشناسی و حقوق
روانشناسی و سیاست
روانشناسی و جامعه
مسائل روانشناختی
تحول در علم روانشناسی بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت
درمان‌های روانشناختی با رویکرد قرآنی
معناداری زندگی با رویکرد اسلامی
بخشایشگری با رویکرد اسلامی
اثر بخشی درمان‌های روانشناختی با رویکرد اسلامی
خانواده درمانی با رویکرد اسلامی
پیشگیری از اختلالات روانی با رویکرد اسلامی
مقایسه اثربخشی روان درمانی‌هایی با رویکرد اسلامی با روان درمانی های رایج روانشناختی

Comments are closed.

تصویر ثابت