. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «تعلیم و تربیت اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «تعلیم و تربیت اسلامی»

محورهای پژوهشی حائز اولویت کمیسیون از این قرار است:

 

محور اول  نظریه‌پردازی در تعلیم و تربیت اسلامی:

 • انواع نظریه‌های تعلیم و تربیت اسلامی (به تفکیک سن، دوره تحصیلی و جنس)
 • تبیین تعلیم و تربیت اسلامی از منظر عارفان، فیلسوفان، حکیمان، دانشمندان اسلامی و ادیبان
 • نظریه‌پردازی در عرصه تعلیم و تربیت در جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران
 • نظریه‌پردازی در برنامه‌ریزی آموزشی و درسی با رویکرد اسلامی
 • مفاهیم تربیتی قرآن و ظرفیت آنها در نظریه‌پردازی تربیتی
 • نقد نظریه‌های موجود تربیتی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی
 • مطالعه تطبیقی آرمان‌های تربیت در نظریه‌های تربیتی معاصر و دیدگاه تعلیم و تربیت اسلامی

 

محور دوم – سیاست‌گذاری تربیتی متکی بر تعالیم اسلام:

 • مبانی فکری و فلسفی و الزامات سیاست‌گذاری تربیتی از منظر اسلامی
 • الگوی مطلوب سیاست‌گذاری تربیتی اسلامی- ایرانی
 • مطالعات تطبیقی- تاریخی سیاست‌گذاری تربیتی در کشورهای اسلامی
 • تطبیق حوزه نظر و عمل در بستر تربیت اسلامی
 • فضای مجازی: فرصت‌ها و تهدیدها در بستر تربیت اسلامی
 • آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری تربیتی در آموزش عمومی و آموزش عالی

 

محور سوم  اسناد بالادستی و دیدگاه‌های تربیتی:

 • حیات طیبه در منظومه فکری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 • نقشه جامع علمی کشور و دیدگاه‌های تربیتی در آموزش عمومی و آموزش عالی
 • رهیافتی به جهت‌گیری و نظام معنایی تربیت اسلامی در سند تحول بنیادین و مقایسه آن با سند ۲۰۳۰
 • تبیین نسبت فطرت (مفهوم کانونی سند تحول بنیادین) و تربیت از منظر اندیشه اسلامی
 • ساحت‌های تربیت اسلامی و دلالت‌های تربیتی آنها در عمل تربیت
 • نقش حاکمیت، خانواده و رسانه و نهادهای غیر دولتی در تربیت اسلامی

Comments are closed.

تصویر ثابت