. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «تعلیم و تربیت اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۱ | Sunday, 29 May , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «تعلیم و تربیت اسلامی»

محورهای عمومی

 • روش ها و رویکردهای نظریه‌پردازی در تعلیم و تربیت اسلامی
 • نظریه­های تعلیم و تربیت اسلامی در آراء اندیشمندان مسلمان و قرآن و حدیث
 • مبانی، اهداف، اصول و روشهای ساحتهای مختلف از منظر تعلیم و تربیت اسلامی
 • تحلیل و بررسی اسناد بالادستی آموزشی و تربیتی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی
 • تحلیل ونقد برنامه های درسی در آموزشی عمومی و آموزش عالی در راستای تحقق علوم انسانی اسلامی
 • عوامل زمینه‌ساز تحقق تعلیم و تربیت اسلامی (خانواده، مدرسه، رسانه، نهادهای غیر دولتی و…)
 • چالش‌ها و فرصت‌های نظام تعلیم و تربیت اسلامی
 • تعلیم و تربیت اسلامی و تربیت تمدن ساز
 • تحلیل ،فراتحلیل ونقد مطالعات مرتبط با تعلیم وتربیت اسلامی در ایران و سایر کشورها
 • الگوی مطلوب و متناسب برای نظام تعلیم و تربیت کشور مبتنی بر دیدگاه اسلام
 • تحول و اصلاح در نظام تعلیم و تربیت کشور براساس نظام تعلیم و تربیت اسلامی

 

محورهای ویژه:

 • سیاست‌گذاری تربیتی متکی بر تعالیم اسلام
  • آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری و سیاست‌های تربیتی آموزش عمومی و آموزش عالی در کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران
  • پیامدهای تربیتی سیاست‌های توسعه علم و فناوری در کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران
  • مبانی و الزامات سیاست‌گذاری تربیتی از منظر اسلامی
  • الگوی مطلوب سیاست‌گذاری تربیتی اسلامی ـ ایرانی
  • مطالعات تطبیقی ـ تاریخی سیاست‌گذاری تربیتی در کشورهای اسلامی
 • «معلم» و «تربیت معلم» تراز در جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران
  • مطالعات تطبیقی ـ تاریخی نظام تربیت معلم در کشورهای اسلامی
  • آسیب‌شناسی نظام تربیت معلم در جهان اسلام از منظر تعالیم اسلامی
  • مبانی و الزامات تربیت معلم تراز اسلامی
  • برنامه درسی تربیت معلم و تربیت اسلامی
  • فقه و اخلاق معلمی در اسلام

Comments are closed.

تصویر ثابت