. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «اقتصاد اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | Wednesday, 18 May , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «اقتصاد اسلامی»

در ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون اقتصاد اسلامی محورهای ذیل را برای فراخوان مقاله در نظر گرفته است:

الف) محور اصلی: نقشه راه اقتصاد اسلامی

ب) محورهای فرعی:

۱- مباحث و موضوعات نظری:

– ماهیت (چیستی) اقتصاد اسلامی

– روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

– مرزهای مبنایی اقتصاد اسلامی با اقتصاد لیبرالیستی و اقتصاد سوسیالیستی

– تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری بر اساس آموزه‌های اسلامی

– اهمیت و ضرورت اقتصاد اسلامی

– اصول و اهداف نظام اقتصاد اسلامی در قرآن و احادیث

– نهادها و الگوهای رفتاری نظام اقتصادی اسلام در قرآن کریم و احادیث و روایات

– شرایط و زمینه‌های (الزامات) استقرار و حفظ نظام اقتصاد اسلام

– تعلیم و تربیت اسلامی و اقتصاد اسلامی

– سبک زندگی و اقتصاد اسلامی

– فرهنگ و اقتصاد اسلامی

– دانشگاه و اقتصاد اسلامی

– دولت و اقتصاد اسلامی

– حدود و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد اسلامی

– اقتصاد اسلامی و صیانت از کرامت انسانی

– موانع تحقیق اقتصاد اسلامی

– موانع ذهنی (فکری و اندیشه‌ای)

– موانع عینی

– طراحی مدل نظام اقتصادی اسلام

– شبیه‌سازی نظام اقتصاد اسلامی

– اقتصاد اسلامی و پیشرفت

– عدالت و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی

– کارآیی و بهره‌وری در اقتصاد اسلامی

– تعاون و نقش آن در اقتصاد اسلامی (بررسی مقایسه‌ای)

– نقش تحریم ربا و سفته بازی در رشد و توسعه اقتصادی

– تبیین بحران‌های نظام اقتصاد سرمایه‌داری از منظر اقتصاد اسلامی

– بانک به عنوان نهادی در نظام اقتصادی اسلام

– بازارهای اسلامی

۲- مباحث و موضوعات کاربردی: محور ویژه کمیسیون در ششمین کنگره: بازارهای اقتصادی

– ربا و بحران‌های مالی ـ اقتصادی

– بحران‌های پولی بین‌المللی و ارزهای دیجیتال از منظر اقتصاد اسلامی (فرصت‌ها و تهدیدها)

– مقایسه کارایی در بانکداری متعارف (ربوی) و بانکداری بدون ربا

– بحران مالی جهانی، بحران بدهی و بحران covid19، و تامین مالی اسلامی

– نقش نهادهای اقتصادی – اجتماعی اسلامی در توسعه (پیشرفت) اقتصادی

– چشم‌انداز مالیه اسلامی و نقد و بررسی آن

– توسعه محصول مالی اسلامی؛ نوآوری و مهندسی مالی

– ساختار بانک مرکزی در اقتصاد اسلامی

– ساختار عملیات بانکداری در اقتصاد اسلامی

– رونق اعتبار، بحران مالی، و دارایی اسلامی

– تامین مالی جمعی در مالیه اسلامی

– مدل‌های جدیدی برای تامین مالی خرد اسلامی و تحلیل مقایسه‌ای آنها

– کارآیی و عملکرد نهادهای مالی اسلامی

– اقتصاد شبکه‌های اجتماعی و اهمیت آنها در تامین مالی خرد اسلامی

– اندازه‌گیری رقابت بانکی و قدرت بازار در امور مالی اسلامی

Comments are closed.

تصویر ثابت