. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «اقتصاد اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 21 June , 2024 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «اقتصاد اسلامی»

هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

کمیسیون تخصصی اقتصاد اسلامی

 

محور اصلی: سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد اسلامی (مبانی، ساختارها، سیاست‌ها)

 

محورهای فرعی

الف) مبانی نظری سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد اسلامی

 • مبانی فلسفی سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد اسلامی
 • مکتب سیاست‌گذاری اقتصادی اسلامی در مقایسه با سایر مکاتب سیاست‌گذاری اقتصادی
 • محورهای تمایز سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف
 • اهداف و اولویت‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد اسلامی
 • اخلاق سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد اسلامی در مقایسه با سایر مکاتب سیاست‌گذاری اقتصادی
 • نظریه دولت به مثابه نظریه مبنایی در سیاست‌گذاری اقتصادی اسلامی
 • شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های اقتصادی در اقتصاد اسلامی
 • الزامات تدوین پیوست عدالت، پیوست بهره‌وری، پیوست فرهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد اسلامی
 • نظریه و الگوی سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم

 

ب) ساختار مطلوب سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد اسلامی

 • ساختار مطلوب تصمیم‌گیری اقتصادی در اقتصاد اسلامی (الگوی حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی)
 • ساختار مطلوب شفافیت اطلاعات در اقتصاد اسلامی (الگوی حکمرانی داده اقتصادی)
 • ساختار مطلوب نظام بانکی در اقتصاد اسلامی
 • ساختار نظام مالیاتی- حمایتی در اقتصاد اسلامی
 • ساختار نظام بودجه‌ریزی در اقتصاد اسلامی
 • آسیب‌شناسی ساختارها و نهادهای اقتصادی کشور
 • بسته‌های اصلاح ساختار اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم (بسته‌های اصلاح ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی، اصلاح الگوی حکمرانی داده اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی- حمایتی، اصلاح نظام بودجه‎ریزی)

 

ج) سیاست‌های اقتصادی مطلوب در اقتصاد اسلامی

 • سیاست پولی در اقتصاد اسلامی
 • سیاست ارزی در اقتصاد اسلامی
 • سیاست مالی در اقتصاد اسلامی
 • سیاست‌های قیمتی در اقتصاد اسلامی
 • سیاست‌های غیرقیمتی در اقتصاد اسلامی
 • ارزیابی عملکرد سیاست‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد اسلامی
 • بسته‌های سیاستی اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم (بسته‌های سیاست پولی، ارزی، مالی، قیمتی، غیرقیمتی)

Comments are closed.

تصویر ثابت