. موضوعات پیشنهادی کمیسیون اقتصاد اسلامی سومین کنگره | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 10 August , 2022 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون اقتصاد اسلامی سومین کنگره

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، محورها و موضوعات پیشنهادی اقتصاد اسلامی سومین کنگره از سوی دکتر محمدعلی متفکرآزاد، رئیس کمیسیون اقتصاد اسلامی اعلام شد.

محورهای پیشنهادی برای ارسال مقاله از این قرار است:

 1. مبانی اقتصاد اسلامی
  • مبانی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی و انسانشناختی) اقتصاد اسلامی
  • مبانی ارزش‌شناختی (فقهی و اخلاقی) اقتصاد اسلامی
 2. روش‌شناسی اقتصاد اسلامی
 3. نظریه اقتصاد اسلامی
  • مصرف در نظریه اقتصاد اسلامی
  • تولید در نظریه اقتصاد اسلامی
  • بازار در اقتصاد اسلامی (بازار کالا و خدمات، بازار کار اسلامی، بازار سرمایه اسلامی، بازار پول (بانکداری اسلامی) و تجارت خارجی)
  • دولت در نظریه اقتصاد اسلامی
  • پیشرفت در نظریه اقتصاد اسلامی
 4. الگوهای کاربردی اقتصاد اسلامی
  • الگوی صدر اسلام
  • الگوی جمهوری اسلامی ایران
  • الگوی سایر کشورهای اسلامی
 5. مباحث ویژه:
  • فرهنگ و اقتصاد
  • عدالت اقتصادی
  • اقتصاد دانش بنیان
  • اقتصاد و حقوق
  • اقتصاد وسیاست
  • اقتصاد مقاومتی

 

 

 

Comments are closed.

تصویر ثابت