. معماری و شهرسازی اسلامی کنگره هفتم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 13 July , 2024 |
فارسی English

معماری و شهرسازی اسلامی کنگره هفتم

رئیس کمیسیون: مهندس عبدالحمید نقره‌کار، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کمیسیون: دکتر سمانه تقدیر، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر اجرایی: دکتر زهرا برزگر، دکترای معماری

 

سایر اعضای کمیته علمی:

 1. آقای دکتر مصطفی بهزادفر، دانشگاه علم و صنعت ایران
 2. آقای دکتر غلامحسین معماریان، دانشگاه علم و صنعت ایران
 3. آقای دکتر مهران علی الحسابی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 4. آقای دکتر رضا خیرالدین، دانشگاه علم و صنعت ایران
 5. آقای دکتر محمدرضا بمانیان، دانشگاه تربیت مدرس
 6. آقای دکتر اسماعیل شیعه، دانشگاه علم و صنعت ایران
 7. آقای دکتر محمدجواد مهدوی نژاد، دانشگاه تربیت مدرس
 8. آقای دکتر محمد نقی زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 9. آقای دکتر مرتضی میرغلامی، دانشگاه تبریز
 10. آقای دکتر مهدی حمزه نژاد، دانشگاه علم و صنعت ایران
 11. آقای دکتر محمّد منان رئیسی، دانشگاه قم
 12. خانم دکتر آزیتا اسکوئی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 13. آقای دکتر علی تاجر، دانشگاه همدان
 14. آقای دکتر رضا سامه، دانشگاه قزوین
 15. آقای دکتر سلمان نقره کار، دانشگاه شهید رجایی
 16. آقای دکتر محمدتقی پیر بابائی، دانشگاه تبریز
 17. خانم دکتر سمانه جلیلی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 18. آقای دکتر صالح شکوهی بیدهندی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 19. خانم دکتر نسیم اشرافی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
 20. خانم دکتر صدیقه معین مهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

Comments are closed.

تصویر ثابت