. مطالعه تلویزیون از منظر زیبایی‌شناسی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۱ | Saturday, 10 December , 2022 |
فارسی English

مطالعه تلویزیون از منظر زیبایی‌شناسی

دکتر اصغر فهیمی‌فر،

عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

 

چکیده

تلویزیون یکی از مهم‌ترین رسانه‌های ارتباطات جمعی است که به‌خصوص در چند دهه اخیر درباره آن مطالعات زیادی انجام شده است. یکی از رویکردهای مهم در این مطالعات، رویکرد زیبایی‌شناسی بوده که مطمح نظر این مقاله است. در مقاله به این نتیجه می‌رسیم که منابع مقوم تلویزیون در حوزه زیبایی‌شناسی منابع سنتی مانند ادبیات داستانی و نقاشی وغیره است و مادامی‌که منابع سنتی هنر ایران نتواند به این رسانه مدرن امتداد یابد دم‌زدن از تلویزیون بومی حرف خردمندانه‌ای نخواهد بود.

روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی و روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای و از طریق مراجعه به نمونه‌های هنری موجود بوده است.

 

کلیدواژه‌ها: تلویزیون، ماهیت زیبایی‌شناختی و منابع سنتی هنر.

 

 

کتاب‌نامه

آرنهایم، رودلف. ۱۳۶۱٫ فیلم به عنوان هنر. مترجم فریدون معزی مقدم. تهران. امیرکبیر. چاپ دوم.

ام.هوور، استوارت و نات لاندبای. ۱۳۸۵٫ بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ. مترجم مسعود آریایی‌نیا. ویراستار محمد مظاهری. تهران. سروش.

جنگز، ویلیام. ۱۳۸۹٫ ادبیات فیلم. مترجم محمدتقی احمدیان و شهلا حکیمیان. تهران. سروش.

داندیس، دونیس. ۱۳۸۳٫ مبادی سواد بصری. مترجم مسعود سپهر. تهران. سروش.

دی کاتز، استیون. ۱۳۷۶٫ نما به نما: کارگردانی فیلم از تصور ذهنی تا تصویر سینمایی. مترجم محمد گذرآبادی. تهران. انتشارات فارابی.

یاری، منوچهر. ۱۳۷۴٫ «ساختارشناسی نمایش ایرانی ساختار درام ایرانی». فصلنامه نقد سینما. شماره ۵٫

Eisenstein, Serge. 1968. Potemkin. Simon & Schuster. New York.

Gardner, H. 1975. Art through the Ages. ed, Horest de la Croix. Richard G. Tansey. U.S.A.

Heidegger, M.C. I977. The question concerning technology and’ other essays. w. Lovitt / TRANS. New York. Harper & Row.

Hood, w.f. 1972. The Aristotelian versus the heldeggerian approach to the problem of technology. Inc. Mitcham and R. macicey (eds)/ philosophy and technology: leadings in the philosophical problems of technology. New York.

Janson, H W. 1986. History of Art. New York, London. Harry Ebrahams.

 

 

 

برچسب‌ها:, , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت