. مرور ادبیات مطالعات سبک زندگی در آثار برخی متفکران مسلمان | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲ | Sunday, 10 December , 2023 |
فارسی English

مرور ادبیات مطالعات سبک زندگی در آثار برخی متفکران مسلمان

سیدمحمدتقی موسوی ‎فر

دانشجوی دکتری رشته تفسیر، دانشگاه قم، ایران، قم

Mosavifar88@gmail.com

چکیده

دین مبین اسلام به منزله واپسین دین الهی و کامل‌ترین برنامه تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت بشر برای برنامه‎ ریزی امور روزمره و مسائل زندگی، مبنا اصل یا راهکار عملی ارائه می‌دهد. در منابع اصیل اسلامی، «سبک زندگی» با کلیدواژگان ادب و سنت قابل ‌پیگیری است و در حوزه اخلاق و احکام نیز علاوه بر آداب و سنن می‌توان در جست‎وجوی مسائل و معارفش بود. متفکران مسلمان نیز از دیرباز دغدغه تدوین و تبیین در این حوزه را داشته‌اند. یکی از کاستی‌ های پژوهش ‎های اخیر سبک زندگی، عدم التفات یا به میراث سبک زندگی در تاریخ و تمدن و فرهنگ اسلامی یا عدم بهره‎وری از آن است؛ به این معنا که با نوظهور پنداشتن مسئله سبک زندگی، دیگر کسی به پیشینه این مباحث در آثار اسلامی نپرداخته و اگر پرداخته بسیار ناقص و اشاره‌وار است. تحقیق حاضر بدین قصد انجام شده که نشان دهد متفکران مسلمان از دیرباز دغدغه تبیین و تدوین در این حوزه را داشته‌اند. در این راستا در نخستین گام آثار اسلامی در این حوزه معرفی و ‎ در سه سبک سیره‎نگاری، اخلاق نقلی و تلفیقی طبقه‎بندی شده‎اند؛ سپس اختصاصات هر یک از این سبک‌ها برشمرده شده است.

کلیدواژگان: سبک زندگی، آداب، اخلاق، اندیشمندان مسلمان، مرور ادبیات.

منابع

 1. قرآن کریم، ترجمه آیت‎الله مکارم شیرازی.
 2. ابن‌شعبه حرانی، حسن (۱۴۰۴ق). تحف العقول. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
 3. ابن‌طاووس، علی بن موسی (بی‎تا). برنامه سعادت (ترجمه کشف المحجه لثمره المهجه). تهران: مرتضوی.
 4. احمدپور، مهدی و همکاران (۱۳۸۵). کتاب شناخت اخلاق اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 5. برقی، احمد بن محمد (۱۴۱۳ق). المحاسن. قم: المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت۷٫
 6. برادران، محمد، وموسوی شوشتری، محمدرضا (۱۳۹۳). بایسته‌های تمدنی سبک زندگی اسلامی از دیدگاه اهل‎بیت علیه اسلام، بررسی موردی جایگاه نظارت اجتماعی، تاریخ اسلام. ۵۸: ۲۵۳-۲۸۰٫
 7. پاکتچی، احمد (۱۳۸۷). روش تحقیق تخصصی. تهران: انجمن علمی– دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق۷٫
 8. پاکتچی، احمد (۱۳۹۵). جزوه کارگاه نقد هوشورزی در مطالعات اسلامی. قم: ساختمان امام خمینی جامعهالمصطفی.
 9. پاکتچی، احمد (۱۳۹۳). کلاس بررسی ترجمه‌های قرآن کریم. تهران: دانشگاه امام صادق۷٫
 10. تهرانی، مجتبی (۱۳۹۴). ادب الهی. تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی.
 11. تهرانی، مجتبی (۱۳۹۱). سلوک عاشورایی. تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی.
 12. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۹۲). ادب قضا در اسلام. قم: نشر اسراء.
 13. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۹۱). مفاتیح الحیاه، قم: نشر اسراء.
 14. جوهری، اسماعیل بن حماد (۱۳۷۶ق). الصحاح تاج‌اللغه وصحاح‌العربیه. به‌کوشش عبدالغفور العطاری، قاهره: بی‎نا.
 15. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۹۵). بیانات مقام معظم رهبری، قابل دسترسی در: http://farsi.khamenei.ir/speech
 16. خمینی، سیدروح‎الله (۱۳۸۶). چهل حدیث. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.
 17. دیلمی، حسن بن محمد (۱۴۰۸ق). أعلام الدین فی صفات المؤمنین. قم: مؤسسه آل‎البیت:.
 18. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۳۸۷). المفردات فی غریب القرآن. تحقیق: محمد خلیل عیتانی. تهران: مؤسسه فرهنگی آرایه.
 19. سبحانی تبریزی، جعفر (۱۳۸۳). منشور جاوید. قم: مؤسسه امام صادق۷٫
 20. شریعتی، سیدصدرالدین (۱۳۹۲). درآمدی برسبکزندگی اسلامی در آیات و روایات، فرهنگ مشاوره و روان درمانی. ۱۳: ۱-۱۰٫
 21. شریفی، احمدحسین (۱۳۹۲). سبک زندگی اسلامی ایرانی. تهران: آفتاب توسعه.
 22. شهید ثانی، زین‎الدین بن علی (۱۴۰۹ق). منیه المرید. قم: مکتب الإعلام الإسلامی.
 23. صدوق، ابن‌بابویه محمد بن علی (۱۳۷۸‎ق). عیون أخبار الرضا۷. تهران: انتشارات جهان.
 24. صدوق، ابن‎بابویه محمد بن علی (۱۳۷۷). ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. ترجمه علی‎اکبر غفاری. تهران: نشر صدوق.
 25. صدوق، ابن‎بابویه محمد بن علی (۱۴۰۲ق). مصادقه الإخوان. کاظمین: مکتبه الإمام صاحب الزمان العامه.
 26. طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۴۱۹ق). سنن النبی۶. تحقیق محمدهادی نجفی. قم: مؤسسه النشر الإسلامی.
 27. طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۴۲۳ق). طریق عرفان (ترجمه رساله الولایه). قم:‌ بخشایش.
 28. طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۴۱۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 29. طبرسی، حسن بن فضل (۱۳۷۰). مکارم الأخلاق. قم: الشریف الرضی.
 30. طبرسی، علی بن حسن (۱۳۸۵ق). مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار. نجف: المکتبه الحیدریه.
 31. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۸۰). الآداب الدینیه للخزانه المعینیه. ترجمه احمد عابدی. قم: زائر.
 32. طوسی، محمد بن حسن (۱۳۸۱ق). رجال الطوسی. ۱۳۷۳ش . قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه بجامعه المدرسین بقم المقدسه.
 33. عبودی، عمار، و نصار، محمدحسین ( ۲۰۰۵م). تطور کتابه السیره النبویه. بغداد: الثقافیه العامه.
 34. غزالی، ابوحامد محمد (۱۴۲۷ق). احیاء علوم الدین. دمشق: دار الفکر.
 35. غزالی، ابوحامد محمد (۱۹۱۳م). المستصفی. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
 36. فاضل قانع، حمید (۱۳۹۲). سبک زندگی بر اساس آموزه‌های اسلامی. قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‎های اسلامی.
 37. فیض کاشانی، مولی محسن محمد بن مرتضی (۱۴۳۰ق)، المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
 38. کاویانی، محمد (۱۳۹۳). روش‎شناسی استخراجسبکزندگی اسلامی از سیره اهل‎بیت:، سیاست متعالیه. ۶: ۳۱-۴۶٫
 39. کاویانی، محمد (۱۳۹۲). سبک زندگی و ابزار سنجش آن. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 40. کلانتری، ابراهیم و همکاران (۱۳۹۲). شناسایی مؤلفه‌هایسبکزندگی اسلامی در حوزه کسب و کار از دیدگاه برخی آیات و روایات، پژوهشنامه اخلاق. ۲۲: ۳۳-۵۸٫
 41. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق (۱۴۰۷ق). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
 42. مازندرانی، محمد صالح بن احمد (۱۳۸۲ق). شرح الکافی-الأصول و الروضه. تهران: المکتبه الإسلامیه.
 43. مامقانی، عبدالله (۱۴۲۷ق). مرآه الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال. قم: دلیل ما.
 44. محمودی، محمدهادی (۱۳۹۳). لایف استایل. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 45. مظفری، آیت (۱۳۹۴). سبکزندگی، مشارکت و رقابت سیاسی با تأکید بر آیات و روایات، پژوهشهای سیاست اسلامی. ۷ : ۱۳۹-۱۶۰٫
 46. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۷). اخلاق در قرآن. قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب۷٫
 47. مهدوی کنی، محمد سعید (۱۳۸۷). مفهوم سبک زندگی و گستره‌ی آن در علوم اجتماعی، تحقیقات فرهنگی. ۱: ۱۹۹-۲۳۰٫
 48. مهدی‎زاده، سجاد (۱۳۹۵). بررسی نقش تولی و تبری در الگوی ارتباطات میان فردی اسلامی. قم: دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم.
 49. نجاشی، احمد بن علی (۱۴۰۷ق). رجال. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
 50. نراقی، احمد (۱۳۸۷). معراج السعاده. قم: قائم آل محمد

 

 

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت