. مدیریت تحول علوم انسانی کنگره چهارم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ | Thursday, 26 May , 2022 |
فارسی English

مدیریت تحول علوم انسانی کنگره چهارم

رئیس کمیسیون: دکتر سید جواد امینی، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
۱) دکتر عباس چهاردولی، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی؛
۲) دکتر محمود حکمت نیا، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
۳) حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
۴) حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند، استادیار فرهنگستان علوم اسلامی؛
۵) دکتر حسین‌علی رمضانی، استادیار دانشگاه امام حسین(ع)؛
۶) حجت الاسلام والمسلمین دکتر ولی‌الله نقی پورفر، دانشیار دانشگاه قم؛
۷) دکتر ابوالفضل گائینی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
۸) حجت الاسلام والمسلمین دکتر صمصام‌الدین قوامی، استاد حوزه و دانشگاه و رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی؛
۹) دکتر محمدسعید جبل عاملی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران؛
۱۰) دکتر علیرضا علی احمدی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران.

Comments are closed.

تصویر ثابت