. مداخلۀ بخشایشگری با کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها (مطالعه موردی) | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 10 August , 2022 |
فارسی English

مداخلۀ بخشایشگری با کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها (مطالعه موردی)

دکتر رویا راقبیان،

دکترای روان‌شناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا (س)

دکتر باقر غباری بناب،

دانشیار دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 

چکیده

هدف از نگارش این مقاله فراهم کردن زمینه برای درک بیشتر در مورد بخشایشگری و تکنیک‌های عملی آن برای روان‌درمانگرانی است که با کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها کار می‌کنند. در این مقاله رشد و تحول بخشایشگری در کودکان و نوجوانان، از بخشایشگری مشروط به سمت بخشایشگری غیرمشروط شرح داده شده است. همچنین سه الگوی مهم مداخله بخشایشگری شامل الگوی فرایندی انرایت و همکاران، الگوی بخشایشگری ورتینگتون (ریچ) و الگوی مبتنی بر تصمیم دی‌بلاسیو معرفی شده و تکنیک‌ها و مفاهیم درمانی عمدۀ برگرفته از این الگو‌ها شامل ارتقای بینش، ملاحظات انتخابی در انجام یک جلسه بخشایشگری، تمرین رهاسازی هیجان‌های منفی به‌صورت استعاره‌ای، استفاده از ایفای نقشِ شخص غایب و مداخله‌های بخشایشگری متناسب از نظر تحولی ـ یعنی بررسی آسیب از طریق بازی در روان‌درمانی و داستان‌گویی دوجانبه ـ شرح داده ‌شده‌اند. در پایان نیز دو مطالعه موردی مداخله بخشایشگری با کودکان و نوجوانان و خانواده آنها توضیح داده ‌شده است. روان‌درمانگران از مفاهیم موجود در این‌ مقاله برای طراحی مداخله‌های بخشایشگری می‌توانند استفاده کنند و آنها را به روشی که با بافت خانواده و ماهیت رنجش‌ها متناسب باشند، به کار ببرند.

 

کلیدواژه‌ها: مداخله‌های بخشایشگری، کودکان و نوجوانان.

کتاب‌نامه

 

قرآن کریم

تمیمی آمدى، عبدالواحد. ۱۳۸۰٫ غررالحکم و دررالکلم. قم. امام عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف).

طبرسی، فضل‌بن‌حسن. ۱۳۸۰٫ تفسیر مجمع البیان. ترجمه علیرضا کرمی. تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مجلسى، محمدباقر. ۱۳۷۷٫ بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار. بیروت. دارالرضا.

محمدی ری‌شهری، محمد. ۱۳۸۵٫ میزان الحکمه (احادیث شیعی). ترجمه حمیدرضا شیخی. قم. دارالحدیث.

American psychiatric Association. 2000. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, Dc. 4th ed.

Baskin, T. W. & Enright, R. D. 2004. “Intervention studies in forgiveness: A metaـanalysis”. Journal of Counseling and Development. No82.

Cheong, R. & DiBlassio, F. A. 2007. “Christـlike love and forgiveness: A biliocal foundation for counseling practice”. Journal of  Psychology and Christianity. No26.

DiBlassio, F. A. 1998. “The use of decisionـbased forgiveness intervention within intergenerational family therapy”. Journal of Family Therapy. No20.

DiBlassio, F. A. 1999. “Scripture and forgiveness: Interventions with families and couples”. Marriage and Family: A Christian Journal. No3.

DiBlassio, F. A. 2000. “Decisionـbased forgiveness treatment in cases of marital infidelity”. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. No37.

DiBlassio, F. A. 2001. Effective treatment of personality disorders. Forest City. American Association of Christian Counselors.

DiBlassio, F. A. 2010. “Christـlike forgiveness in marital counseling: A Clinical followـup of two empirical studies”. Journal of Psychology and Christianity. No9.

DiBlassio, F. A. & Benda, B. B. 2008. “Forgiveness intervention with marital couples: Two empirical analysis”. Journal of Psychology and Christianity. No27.

DiBlassio, F. A. & Proctor, J. H. 1993. “Therapists and the clinical use of forgiveness”. American of  Family Therapy. No21.

Enright, R. D. 2001. Forgiveness is a choice: A stepـbyـstep process for resolving anger and restoring hope. Washington,  DC. American Psychological Association.

Enright, R. D. & Fitzbbons, Z. 2000. Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope. Washington, DC. American Psychological Association.

Enright, R. D. & Human Development Study group. 1991. “The moral development of forgiveness”. In W. Kurtines & J. Gewirtz (Eds.). Handbook of moral behavior and development. Vol1.

Enright, R. D., Knutson, J. A., Holter, A. C., Baskin, T. & Knutson, C. 2007. “Waging peace through forgiveness in Belfast, Nortern Ireland II: Educational programs for mental health improvement of children”. Journal of research in Education. No63.

Freedman, S. R., Enright, R. D. & Knutson, J. 2005. “A progress report on the process model of forgiveness”. In E. L. Worthington  Jr. (Ed.), Handbook of forgiveness.

Gardner R. A. 1971. Therapeutic communication with children: The mutual story telling technique, Northvale, NJ. Jason Aronson.

Keifer, R. P., Worthington Jr, E. L., Myers, B. J., Kliewer, W. L., Berry, J. W., Davis, D. E., …Hunter, J. L. 2010. “Training parents in forgiving and reconciling”. American Journal of Family Therapy. No38.

Lampton, C., Oliver, G., Worthington Jr, E. L., & Berry, J. W. 2005. “Helping Christian collage students become more forgiving: An intervention study to promote forgiveness as part of a program to shape Christian character”. Journal of Psychology and Theology.  No33.

Sadock, B. J., & Sadock,V. A. 2007. Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavioral science/clinical psychiatry. Philadelphia, PA. Lippincott Williams & Wilkins. 10th ed.

Stratton, S. P., Dean, J. B., Nooneman, A. J., Bode, R. A., & Worthington Jr, E. L. 2008. “Forgiveness interventions as spiritual development strategies: Workshop training, expressive writing about forgiveness, and retested controls”. Journal of Psychology and Christianity. No27.

  1. S. Census Bureau. 2012. Statistical abstract of the United State (131 st ed.). Washington, DC. U.S. Department of Commerce.

Worthington Jr, E. L. 1998. “An empathyـhumilityـcommitment model of forgiveness applied within family dyads”. Journal of Family Therapy. No20.

Worthington Jr, E. L. 2003. Forgiveness and reconciling: Bridges to wholeness and hope. Downer’s Grove, IL. Varsity Press.

Worthington Jr, E. L. 2006a. “The development of forgiveness”. In E. M. Dowling & W. G. Scarlette (Eds.). Encyclopedia of religious and spiritual development in children and adolescence (p165-167).

Worthington Jr, E. L. 2006b. Forgiveness and reconciliation: Theory and application. New York, NY. Routledge.

Worthington Jr, E. L. 2010. Forgiveness intervention manuals. Retrieved from http://www.people.vcu.edu/ـeworth.

Worthington Jr, E. L., & DiBlassio, F. A. 1990. “Promoting mutual forgiveness within the fractured relationship”. Psychotherapy: Therapy, Research, Practice, Training. No27.

Worthington Jr, E. L., Jennings, D. J. II & DiBlassio, F. A. 2010. “Interventions to promote forgiveness in couple and family context: Conceptualizations, review, and analysis”. Journal of  Psychology and theology. No38.

برچسب‌ها:, , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت