. محورهای کنگره | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰ | Tuesday, 27 July , 2021 |
فارسی English

محورهای کنگره

محورهای میان‌رشته‌ای:

فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی

مدیریت تحول علوم انسانی

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

قرآن و علوم انسانی

سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی

تمدن نوین اسلامی

 

محورهای رشته‌ای:

اقتصاد اسلامی

تعلیم و تربیت اسلامی

ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی

روانشناسی اسلامی

علوم سیاسی اسلامی

حقوق اسلامی

مدیریت اسلامی

شهرسازی و معماری اسلامی

هنر اسلامی

فقه و علوم انسانی

تصویر ثابت