. محورهای پیشنهادی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره تصویب شد | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۲ | Wednesday, 27 September , 2023 |
فارسی English

محورهای پیشنهادی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره تصویب شد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون هنر و معماری اسلامی، محورهای موضوعی این کمیسیون در پنجمین کنگره را به تصویب رساند. این محورها از این قرار است:

۱) نسبت اسلام با فرآیندهای انسانی (نظیر آثار هنری و معماری و شهرسازی )

۲) بررسی و ارزیابی آموزش معماری و شهرسازی موجود از منظر اسلامی .

۳)اصلاح سرفصل و محتوای دروس موجود ، مبتنی بر هویت ( اسلامی – ایرانی ).

۴) روش تحقیق جامع در مباحث میان دانشی ( نظیر آثار هنری و معماری و شهرسازی ) از منظر اسلامی .

۵) حقوق، فقه و اخلاق اسلامی در معماری و شهرسازی.

۶) بررسی های تطبیقی در مفهوم (زیبائی و زیبائی شناسی) از منظر اسلامی؛

۷) بررسی های تطبیقی در مفهوم حکمت اسلامی در هنر ، معماری وشهرسازی ؛

۸) بررسی تطبیقی در مفهوم (خیال و خلاقیت) از منظر اسلامی؛

۹) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه ایده با پدیده و مخاطبین) از منظر اسلامی؛

۱۰) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه انسان با محیط طبیعی) از منظر اسلامی؛

۱۱) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه هنرمند با مخاطبین و جامعه شناسی هنر) از منظر اسلامی؛

۱۲) بررسی تطبیقی در مفهوم (رابطه انسان با فضا و محیط مصنوع با معماری و شهرسازی) ازمنظر اسلامی؛

۱۳) بررسی تطبیقی در مفهوم (تعامل ادراکی انسان با ایده های فضائی و هندسی در معماری)، از منظر اسلامی؛

۱۴) بررسی تطبیقی در مفهوم (تعامل ادراکی انسان با آرایه ها و نمادها) از منظر اسلامی؛

۱۵) بررسی تطبیقی در مورد مهمترین ویژگیهای راهبردی (مفهومی) و راه کارهای (عملی) و راه حل های اجرائی و سبکها،
در معماری و شهرسازی بین تمدنهای مختلف با دوران اسلامی؛

۱۶) آسیب شناسی وضع موجود معماری و شهرسازی در کشورهای اسلامی و راه حل های آن؛

۱۷) نقشه راه معماری و شهرسازی اسلامی در جهت تحقق تمدن نوین مسلمانان؛

۱۸) بررسی تطبیقی از تجارب مثبت و منفی کشورهای مسلمان در حوزه معماری و شهرسازی؛

۱۹) ارزیابی و نقد فرآیند امور معماری و شهرسازی در نهادهای مربوطه ( وزارت راه وشهرسازی ، شورایعالی معماری و
شهرسازی ، شهرداری ها و غیرو ).

۲۰) ارزیابی و تبیین اسناد ملی و رهنمودهای رهبری در حوزه هنر و معماری و شهرسازی در مقایسه با وضع موجود .

 

برچسب‌ها:,

Comments are closed.

تصویر ثابت