. محورهای پیشنهادی کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی پنجمین کنگره تصویب شد | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز سه شنبه, ۱ فروردین , ۱۴۰۲ | Tuesday, 21 March , 2023 |
فارسی English

محورهای پیشنهادی کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی پنجمین کنگره تصویب شد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی، محورهای موضوعی این کمیسیون در پنجمین کنگره را به تصویب رساند.

 1. چیستی و ماهیت نظام تعلیم و تربیت اسلامی
 2. غایات ها، اهداف، اصول و مبانی تعلیم و تربیت اسلامی
 3. مبانی دینی، فلسفی، ارزش شناسی، انسان شناسی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و… تعلیم و تربیت اسلامی
 4. ضرورت ها و الزامات تعلیم و تربیت اسلامی
 5. روش ها و رویکردهای نظریه‌پردازی در تعلیم و تربیت اسلامی
 6. تحلیل ونقد برنامه های درسی در نظام اموزشی (آموزش وپرورش وآموزش عالی)در راستای تحقق علوم انسانی اسلام
 7. تعلیم و تربیت اسلامی در صحنه اجرا و عمل (الگوها، کاربردها، نتایج)
 8. تبیین تعلیم و تربیت اسلامی از منظر فیلسوفان، مربیان واندیشمندان اسلامی
 9. نظریه‌های تعلیم و تربیت اسلامی ارائه شده توسط متفکرین مسلمان
 10. نقد نظریه‌های موجود تربیتی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی
 11. تحلیل ونقد سرفصل های رشته های مختلف تعلیم وتربیت در راستای تحقق علوم انسانی اسلامی
 12. ساحت‌ های نظام تعلیم و تربیت اسلامی(ساحت تربیت دینی و اخلاقی، ساحت تربیت زیستی و بدنی، ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی، ساحت تربیت علمی و فناوری، – ساحت تربیت هنری و زیبایی شناسی و  ساحت تربیت جنسی و عاطفی)
 13. عوامل زمینه‌ساز تحقق تعلیم و تربیت اسلامی (خانواده، مدرسه، رسانه، نهادهای غیر دولتی و…)
 14. چالش‌ها و فرصت‌های نظام تعلیم و تربیت اسلامی
 15. اسناد بالادستی و نظام تعلیم و تربیت اسلامی
 16. آسیب‌شناسی نظام تعلیم و تربیت کشور
 17. بررسی انتقادی روش‌های رایج در نظام تعلیم و تربیت کشور
 18. مسائل روشی‌شناختی در تعلیم و تربیت اسلامی
 19. پیش‌فرض‌ها، چالش‌ها و موانع فراروی تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور
 20. ارائه الگوی مطلوب و متناسب برای نظام تعلیم و تربیت کشور
 21. تعلیم و تربیت اسلامی و تربیت تمدن ساز
 22. تحلیل ،فراتحلیل ونقد مطالعات مرتبط با تعلیم وتربیت اسلامی در ایران و سایر کشورها
برچسب‌ها:,

Comments are closed.

تصویر ثابت