. محورهای فراخوان کمیسیون تخصصی تمدن نوین اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز سه شنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۱ | Tuesday, 24 May , 2022 |
فارسی English

محورهای فراخوان کمیسیون تخصصی تمدن نوین اسلامی

محورهای پژوهشی حائز اولویت کمیسیون تخصصی تمدن نوین اسلامی

محور اول. دولت اسلامی در تمدن نوین اسلامی

 • الگوی تراز دولت اسلامی در روند تحقق دولت اسلامی
 • مبانی و ماهیت مشروعیت ِدولت اسلامی در روند تحقق تمدن نوین اسلامی
 • الگوهای دولت اسلامی مبتنی بر نظام‌ مردم سالاری دینی در روند تحقق تمدن نوین اسلامی
 • نظریه دولت اسلامی بر مبنای نظام مردم سالاری دینی در جوامع اسلامی غیر شیعی در تمدن نوین اسلامی
 • مشخصه­های دولت اسلامی در روند شکل­گیری تمدن نوین اسلامی
 • چشم‌انداز دولت در روند تحقق تمدن نوین اسلامی
 • فرایند شکل‌گیری دولت اسلامی در روند تحقق تمدن نوین اسلامی
 • الگوی کارآمدی دولت اسلامی در روند شکل­گیری تمدن نوین اسلامی
 • نقش و جایگاه مردم و نهادهای مردمی در روند تحقق دولت اسلامی
 • آسیب­شناسی قانون و نظام قانون­گذاری  در روند تحقق دولت اسلامی
 • آزادی­های اساسی و تمدن نوین اسلامی
 • موانع تحقق دولت اسلامی در روند شکل­گیری تمدن نوین اسلامی
 • آسیب شناسی دولت در روند شکل­گیری تمدن نوین اسلامی
 • مقایسه دولت­تمدن­ساز اسلامی با دولت­های سکولار و لیبرال
 • الگوی سیاست خارجی تمدن­ساز در روند شکل­گیری تمدن نوین اسلامی

محور دوم. مسائل تمدن نوین اسلامی با رویکرد مطالعات میان رشته­ ای

Comments are closed.

تصویر ثابت