. محورهای اصلی کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024 |
فارسی English

محورهای اصلی کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محورهای اصلی کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محور ویژه این کمیسیون در کنگره ششم، «برنامه هفتم به عنوان اولین گام بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» است.

سایر محورهای فراخوان این دوره کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از این قرار است:

الف) ماهیت اسلامی و ایرانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • ماهیت پیشرفت اسلامی در مقابل مفهوم توسعه اقتصادی
 • نقش مؤلفه‌های ایرانیِ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در عرصه‌ی طراحی و اجرا
 • چیستی و چگونگی اتصاف نهادها و سازوکارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صفت اسلامی
 • اصول حاکم بر طراحی نهادها و سازوکارهای اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام
 • روش‌شناسی طراحی و ارائه اسلامی نهادها و سازوکارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … (رویکرد تهذیبی، تأسیسی یا …)

 

ب) روش‌شناسی دستیابی به ارکان و ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • نقش منابع مختلف جعل یا کشف مسخصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نسبت آن‌ها با یکدیگر (رابطه‌ی فقه و علوم اجتماعی، نسبت عقل، نقل، تجربه، درک عرفی، نظریه‌پردازی و …)
 • نقش معیارهای مختلف تنظیم و طراحی مشحصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (انصاف، عدالت، اخلاق، حفظ نظام و …)
 • روش احصای ارکان، ابعاد یا مقوّمات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • معیار/معیارهای اولویت بخش در عرصه‌ی داوری میان نظرات مختلف عالمان مختلف علوم اجتماعی (شیوه حل اختلاف میان نظرات عالمان اقتصادی، علوم سیاسی، مطالعات فرهنگی، اخلاقی یا امنیتی در تحلیل یا توصیه ناظر به حل یک مسئله در عرصه‌ی الگو)

 

ج) رابطه میان الگوهای تنظیم امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، … و رفتارهای افراد جامعه

 • نقش اثرات سرریز اخلاقی نهادها و سازوکارهای حاکم در جامعه بر تغییر ایده‌ها، اهداف یا ترجیحات افراد جامعه
 • نقش روش‌ها و شیوه‌های تحلیلی علوم اجتماعی در نهادهای توصیه شده از جانب عالمان علوم اجتماعی
 • رابطه‌ی میان ساختارهای الزام آور اجتماعی (قوانین و نهادهای رسمی) و التزام‌های شخصی افراد (اخلاقیات شخصی) و پویایی آن‌ها در گذر زمان

 

د) ابعاد میان‌رشته‌ای در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (این محور ناظر به مطالعاتی است که تنها قابل انتساب به یکی از موضوعات کمیسیون‌های کنگره نبوده، از منظر رشته‌ها و حوزه‌های مطالعاتی مختلف ناظر به موضوعات پیشنهادی در عرصه‌ی الگو به تحلیل و ارائه توصیه پرداخته‌اند؛ مطالعاتی که بیانگر لزوم توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اخلاقی و …طراحی الگو در موضوعات زیر هستند):

 • دولت اسلامی: رابطه‌ی مردم با دولت، شیوه‌ی تدبیر امور اجتماعی از مجرای نظام سیاسی در الگو و ابعاد مختلف آن
 • مواهب طبیعی و انفال: ابعاد فقهی و حقوقی سازوکارهای مختلف مالکیت و بهره‌برداری از انفال و پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … سازوکارهای مختلف مالکیت و بهره‌برداری از انفال و دلالت‌های آن در الگو

Comments are closed.

تصویر ثابت