. مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد پنجم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 21 June , 2024 |
فارسی English

مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد پنجم

جلد پنجم :کمیسیون تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ابوذر گوهری مقدم و محمد اسلامی مجد /ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایۀ پیشرفت اسلامی ایرانی از منظر پدافند غیرعامل(مشاهده مقاله)

سید مجید امامی /از پدافند غیرعامل تا امنیت فرهنگی، سیاست‌های موجود و مطلوب جمهوری اسلامی ایران؛ با تأکید بر سند پایۀ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مشاهده مقاله)

ابوذر گوهری مقدم / ارزیابی مباحث سیاست خارجی الگوی ‌اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر پدافند غیرعامل(مشاهده مقاله)

سید محمد مهدی غمامی /تحلیل حقوقی‌ـ‌قضایی «پیش‌نویس سند الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت» از منظر پدافند غیرعامل(مشاهده مقاله)

محمد نعمتی و یاسر سلیمانی و محمدرضا کایینی و سعید فولادی /تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ازمنظر اقتصادی با رویکرد مصون‌سازی در منظومۀ پدافند غیرعامل(مشاهده مقاله)

سید مجید امامی /دفاع غیرمسلح و توسعۀ اجتماعی، از مسائل سیاستی تا نظریۀ سیاستی؛ تحلیل انتقادی سند پایۀ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(مشاهده مقاله)

علی اصغر سعدآبادی و زهره رحیمی راد و کیارش فرتاش و محمد صادق خیاطیان یزدی /تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی‌ ‌ایرانی پیشرفت از منظر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد پدافند غیرعامل(مشاهده مقاله)

علی اصغر سعدآبادی و زهره رحیمی راد /تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر علم و فنّاوری با رویکرد پدافند غیرعامل(مشاهده مقاله)

رضا غلامی و احمد پورحیدر /الگوی  ششضلعی حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران(مشاهده مقاله)

Comments are closed.

تصویر ثابت