. مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 21 June , 2024 |
فارسی English

مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم

 

جلد دوم : کمیسیون تخصصی فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی

مهدی عاشوری /روش پژوهش به مثابه مصنوعی فناورانه و دلالت های آن در روش شناسی علوم انسانی(مشاهده مقاله)

سید محمدتقی موحد ابطحی /علم دینی از منظر واقع گرایی انتقادی(مشاهده مقاله)

علی ابراهیم پور /روش شناسی جریان شناسی به مثابه دانشی میان رشته ای مبتنی بر پارادایم علم اسلامی(مشاهده مقاله)

احمد شه گلی /ساختار نفس و بدن به مثابه الگویی برای نحوه مواجهه انسان با طبیعت(مشاهده مقاله)

یاسر ملکی /رموز تعالی در علوم انسانی متعالی با تاکید بر آموزه های مولانا(مشاهده مقاله)

علی ابراهیم پور /بررسی تحلیلی لوازم روش شناسانه ماهیت..《جریان اجتماعی》(مشاهده مقاله)

سید رحمان مرتضوی /فارابی: موسس روش شناسی رمزی فلسفه اجتماعی(مشاهده مقاله)

حسینعلی رمضانی /تئوری 《کلمه》از منظر اسلام تبیین جامع حقیقت در عرصه معرفت شناسی (با محوریت آیات قرآن) (مشاهده مقاله)

 

Comments are closed.

تصویر ثابت