. مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز سه شنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۲ | Tuesday, 26 September , 2023 |
فارسی English

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

جلد چهارم : کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی و علوم سیاسی

بخش اول، تعلیم و تربیت اسلامی

*علی همت بناری/رابطۀ دین و تربیت(مشاهده مقاله)

*ولی الله نقی پورفرد/درآمدی بر نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت اسلامی در تأمین منابع انسانی(مشاهده مقاله)

*محمدحسن حسنی شلمانی/ مؤلفه های مشارکت حوزۀ علمیه و آموزش وپرورش به منظور بسترسازی در توسعۀ علوم انسانی اسلامی(مشاهده مقاله)

بخش دوم: علوم سیاسی

*محمدحسین خلوصی/شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی(مشاهده مقاله)

*هادی معصومی زارع/محبت به مثابه بنیاد امنیت، بررسی جایگاه محبت در ساختار امنیتی نظام ولایی(مشاهده مقاله)

*هادی معصومی زارع/چالش امنیتی فرقه گرایی در نظام ولایی(مشاهده مقاله)

*حسین علی رمضانی، مهدی ناظمی اردکانی، حمید خسروی /بازمهندسی فرهنگی نظام سیاسی با رویکرد اسلامی(مشاهده مقاله)

*سیدمهدی ساداتی نژاد/ بررسی تطبیقی گفتمان سیاست اسلامی و غربی با تأکید بر مبانی معرفتی و هنجاری(مشاهده مقاله)

*محمدعلی همدانی/ مبانی فقهی رابطه با امریکا با محوریت اندیشۀ امام خمینی (رحمت الله علیه)(مشاهده مقاله)

*هادی شجـــاعی/منافع انسانی؛ رویکرد اسلامی به مفهوم منافع در صورت بندی سیاست خارجی(مشاهده مقاله)

*رضا سیمبر /مبنای انسانی صلح در نظریه پردازی اسلامی روابط بین الملل(مشاهده مقاله)

*علیرضا کوهکن/مقایسۀ مفاهیم کلیدی نظریۀ انتقادی و نظریۀ اسلامی روابط بین الملل معطوف به مسئلۀ صلح بین المللی(مشاهده مقاله)

برچسب‌ها:

Comments are closed.

تصویر ثابت