. مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم

 

جلد دوم :کمیسیون تخصصی روان شناسی اسلامی

*حمید مهدی زاده، علیرضا فاضلی مهرآبادی، سیدمحمد غروی، مسعود آذربایجانی/اولویت یابی پژوهشی در روانشناسی اسلامی(مشاهده مقاله)

*محمد کاویانی/جایگاه فراروانشناسی در روانشناسی اسلامی(مشاهده مقاله)

*محمدصادق شجاعی/ساختار شخصیت بر اساس منابع اسلامی در چارچوب رویکرد صفات (گزارش مطالعه کیفی)(مشاهده مقاله)

*محمد علیان، فرزانه نوری/تبیین و تشریح حقیقت انسان به عنوان موضوع اصلی روانشناسی با تأکید بر مفهوم حی متأله بر اساس نظریه انسان به انسان آیت الله جوادی آملی(مشاهده مقاله)

*سعید موسوی پور، سعید فخـاری/نقدی بر هرمنوتیک به عنوان روشی برای فهم متون دینی و روان شناسی(مشاهده مقاله)

*مسعود نورعلیزاده میانجی، ابوالقاسم بشیری/ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن(مشاهده مقاله)

*محمدباقر کجباف، طیبه ایمانی/امام علی (ع): انسان کامل و خودشکوفا(مشاهده مقاله)

*جعفر علی گلی فیروزجائی/مقایسه الگوی خلاقیت در اسلام با الگوهای مطرح در روانشناسی(مشاهده مقاله)

*جعفر علی گلی فیروزجائی، محمدرضا احمدی، رحیم میردریکوندی/ساخت و اعتباریابی آزمون اولیه مهارت حل مسئله براساس منابع اسلامی(مشاهده مقاله)

*محمدرضا سالاری فر، سیدجلال یونسی، محمدحسین شریفی نیا، حمیدرضا حسن آبادی/مقایسه کارآمدی مداخلات اسلامی و درمان شناختی رفتاری توسعه یافته در افزایش رضایت زناشویی زوج ها(مشاهده مقاله)

*آزاده جعفری، امیرحسین بانکی پور، سیده راضیه طبائیان/بررسی مؤلفه ی سازگاری مدل هوش هیجانی بار ـ آن و روش های پرورش آن در سنت و سیره امام علی(ع)(مشاهده مقاله)

*عاطفه حیرت، مریم السادات فاتحی زاده، سید احمد احمدی، فاطمه بهرامی، عذرا اعتمادی/مدل رابطه رفتاری زوجین با رویکرد اسلامی(مشاهده مقاله)

*مریم چترائی، نگار کریمیان/ویژگی های شخصیتی(روان آزرده گرایی،پرخاشگری وبرون گرایی) پیش بینی کننده ی تصورازخدا(مشاهده مقاله)

*باقر غباری بناب، فاطمه نصرتی/بت و بت پرستی: سرطان روانی و معنوی انسان معاصر(مشاهده مقاله)

*باقر غباری بناب، فاطمه نصرتی، شیرین نوفرستی/بررسی رابطه کیفیت دلبستگی به والدین و کیفیت دلبستگی به خدا با تاب¬آوری در دختران(مشاهده مقاله)

*باقر غباری بناب، فاطمه نصرتی، محمدرضا بزرگی/بررسی رابطه دلبستگی به خدا، صبر و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تهران(مشاهده مقاله)

*مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی/هوش معنوی و مهارت حل مسأله(مشاهده مقاله)

*سمیه کوپانی، سیدمحمدرضا تقوی/اثر بخشی گروه درمانی معنوی ـ مذهبی با تأکید بر آموزه های اسلام  بر کاهش اضطراب فراگیر دانشجویان(مشاهده مقاله)

*نرجس تقی زاده، رضوان السادات جزایری/بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با تحریفات شناختی و علاقه اجتماعی زوجین شهر اصفهان(مشاهده مقاله)

*جعفر هوشیاری، محمدمهدی صفورایی پاریزی/رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان و طلاب شهر قم(مشاهده مقاله)

*حسن انصاری، مسعود جان بزرگی/اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری مبتنی بر پیش فرض های خداپنداره، خودپنداره و آخرت پنداره بر نشانه های اختلال وسواس ـ بی اختیاری: گزارش موردی(مشاهده مقاله)

*مهدی عباسی ، هادی بهرامی احسان/سعادت نگری و لذت نگری بر روی پیوستار: کمی سازی سبک لذت بری براساس یک مدل مفهومی در منابع اسلامی(مشاهده مقاله)

*ناصر آقابابائی، فرامرز سهرابی، حسین اسکندری، احمد برجعلی، نورعلی فرخی/اضطراب مرگ در منابع اسلامی و در میان مسلمانان(مشاهده مقاله)

برچسب‌ها:

Comments are closed.

تصویر ثابت