. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۱۳ فروردین , ۱۴۰۲ | Sunday, 2 April , 2023 |
فارسی English

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم

جلد دوم: کمیسیون های تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی- و فقه و حقوق اسلامی

کمیسیون تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی

*محمد آصف محسنی(حکمت)/بررسی و نقد مهم ترین دلایل انکار رابطۀ منطقی نظریه و عمل در فلسفۀ تعلیم و تربیت معاصر غرب(مشاهده مقاله)

*مهدی امیدی/نتایج فلسفی ـ تربیتی حرکت جوهری نفس(مشاهده مقاله)

*محمد آصف محسنی(حکمت)/بررسی و نقد مبانی فلسفی فمینیسم پست مدرن(مشاهده مقاله)

*سید احمد رهنمایی، سعید بهشتی، مجتبی مصباح، محمد آصف محسنی (حکمت)/ظرفیت ها و مشکلات روش استنتاجی در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی(مشاهده مقاله)

*عاطفه حیرت/سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی(مشاهده مقاله)

کمیسیون تخصصی فقه و حقوق اسلامی

*محمود حکمت نیا/قواعد بنیادین در حقوق و روش شناسی احراز و توسعۀ آنها(مشاهده مقاله)

*محمدجواد جاوید/بازخوانی بنیان های فلسفی نظریۀ نسبیت در حقوق شهروندی(مشاهده مقاله)

*فرج الله هدایت نیا/مبانی نظریۀ عدالت استحقاقی در حقوق زنان(مشاهده مقاله)

*محمدرضا رهبرپور/مبانی فقهی ممنوعیت و جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی(مشاهده مقاله)

*سیدمحمد میرخلیلی/مبانی و راهبردهای سیاست جنایی اسلام(مشاهده مقاله)

*مسعود فیاضی/تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس(مشاهده مقاله)

*سید محمدحسین کاظمینی/تحلیل بنیان های معرفتی و مناشی فلسفی الزام آور بودن قواعد حقوقی(مشاهده مقاله)

*مهدی رجبی کاشانی/نقش اخلاق(حسن و قبح) در جرم انگاری اسلامی(مشاهده مقاله)

برچسب‌ها:

Comments are closed.

تصویر ثابت