. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ | Thursday, 26 May , 2022 |
فارسی English

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

جلد چهارم: کمیسیون  تخصصی جامعه شناسی اسلامی

*سید سعید زاهد/آزادی در جامعه اسلامی(مشاهده مقاله)

*فریبا شایگان/تهدیدات امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مشاهده مقاله)

*حسین بستان (نجفی)/جنسیت در خانواده از دیدگاه جامعه شناسی اسلامی(مشاهده مقاله)

*شهلا باقری، رضــا نظریان/رهاورد جامعه شناس مسلمان در تنقیح دوگانه ساختار و عاملیت(بررسی موردی سه نظریه)(مشاهده مقاله)

*شهلا باقری، رضــا نظریان/مقایسه رئالیسم اسلامی و رئالیسم انتقادی ازمنظر جامعه شناختی(مشاهده مقاله)

*سید علی اکبر عظیمی/کندوکاوی در چهارچوب نظریه جهانی شدن اسلامی و ضرورت بحث از آینده پژوهی اسلامی(مشاهده مقاله)

*سارا طالبی/مدل قرآنی انتقال پیام در بستر هدایت: به سـوی نظریـه اسلامـی دانش ارتبـاطات(مشاهده مقاله)

*حسین علی رمضـانی/آینده جامعه بشری (بت پرستی نوین انسان)(مشاهده مقاله)

*محمد آقابیگی کلاکی/چرایی فقدان تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه های علمیه (طرح آرا و اندیشه های حوزوی در باب تأسیس جامعه دینی و موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی)(مشاهده مقاله)

برچسب‌ها:

Comments are closed.

تصویر ثابت