. قرآن و علوم انسانی کنگره هفتم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

قرآن و علوم انسانی کنگره هفتم

اعضای کمیته علمی کمیسیون:

رئیس کمیسیون: حجت‌الاسلام دکتر سید محمد نقیب

دبیر کمیسیون: حجت‌الاسلام دکتر سید کریم خوب بین خوش‌نظر

 

سایر اعضای کمیته علمی:

 • حجت‌الاسلام دکتر سید محمد اسماعیلی
 • دکتر صمد اسمی قیه باشی
 • دکتر احمد امیدوار
 • دکتر مجید چهری
 • حجت‌الاسلام دکتر سید عبدالرسول حسینی زاده
 • دکتر مهدی داوری
 • دکتر محسن دیمه کار
 • حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
 • دکتر زینب روستایی
 • حجت‌الاسلام دکتر سید احمد سجادی جزی
 • حجت‌الاسلام دکتر رحمان عشریه
 • حجت‌الاسلام دکتر محمد فاکر میبدی
 • دکتر علیرضا کاوند
 • دکتر عباس یوسفی تازه کندی

 

Comments are closed.

تصویر ثابت