. قرآن و علوم انسانی کنگره ششم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024 |
فارسی English

قرآن و علوم انسانی کنگره ششم

رئیس کمیسیون: حجت‌الاسلام دکتر سید محمد نقیب

دبیر کمیسیون: حجت‌الاسلام دکتر سید کریم خوب بین خوش‌نظر

  1. دکتر کاوند – دکتری مدرسی معارف اسلامی
  2. دکتر سید احمد سجادی– دکتری علوم قرآنی
  3. دکتر مرتضی رضوانی زاده – دکتری فقه
  4. دکتر اسماعیل عبداللهی– دکتری ادیان و مذاهب
  5. دکتر چگونگی– دکتری تاریخ
  6. دکتر شاملی– دکتری ادبیات
  7. دکتر محمود مختاربند– دکتری اقتصاد
  8. دکتر علی محمدی آشنانی– دکتری معارف
  9. دکتر محمد مهدی عبداللهی پور– دکتری علوم قرآن و حدیث
  10. دکتر مهدی داوری– دکتری ادبیات عرب

Comments are closed.

تصویر ثابت