. فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی کنگره پنجم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی کنگره پنجم

رئیس کمیسیون: دکتر عطاءالله رفیعی آتانی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

۱- حجت الاسلام دکتر حسین سوزنچی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
۲- حجت الاسلام دکتر مهدی عبداللهی، عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران
۳-حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
۴-حجت الاسلام دکتر  سید حسین میر معزی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

۵-حجت الاسلام  علیرضا پیروزمند،عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی
۶- دکتر محمدتقی موحد ابطحی، دکترای فلسفه علم و فناوری

۷-دکتر مالک شجاعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Comments are closed.

تصویر ثابت