. فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی کنگره چهارم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ | Thursday, 26 May , 2022 |
فارسی English

فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی کنگره چهارم

ردیف نام  نام خانوادگی دانشگاه رشته
۱ عطاءالله رفیعی آتانی علم و صنعت اقتصاد
۲ حسین سوزنچی باقرالعلوم(ع) فلسفه و حکمت اسلامی
۳ مالک شجاعی تهران فلسفه
۴ احمدحسین شریفی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) فلسفه
۵ محمدحسین کاظمینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حقوق عمومی
۶ علی مصباح موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) فلسفه
۷ سید حسین میرمعزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فقه و اصول
برچسب‌ها:

Comments are closed.

تصویر ثابت