. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۱۸) | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳ | Thursday, 30 May , 2024 |
فارسی English

فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۱۸)

فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و سردبیری دکتر مسعود معینی پور  ۳۱۶ صفحه منتشر شد.

فهرست مطالب از این قرار است:
مناسبات فلسفه اسلامی و علوم انسانی
*ظرفیت های حکمت متعالیه درتولید علوم انسانی اسلامی|۱۵|
حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحمید واسطی
* ناتوانی در مکتب سازی؛تأملی در باب مناسبات علوم انسانی و فلسفه اسلامی|۳۶|
دکتر ابراهیم دادجو
* تطورات شکل گیری علوم انسانی در غرب مدرن|۴۳|
دکتر سید حمید طالب زاده
* علوم اجتماعی اسلامی و معنا بخشی به جهان انسانی|۴۹|
گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر گرجیان

* فقدان فرافلسفه و مغالطۀ اشتراک لفظی|۵۴|

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی روحانی
*فلسفه بماهو، شرط تحقق مطلق علوم انسانی|۵۹|
دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ
* امکان تأسیس علم انسانی براساس بحث اصالت در فلسفه صدرالمتألهین|۶۳|
محمدهادی حاجی بیگلو
* تأملاتی در باب مناسبات «فلسفه» و «علوم انسانی»|۷۱|
دکتر مالک شجاعی جشوقانی
* الهی کردن علوم دنیایی؛ راهبرد امام خمینی (ره)در تولیـد علم دینی|۷۵|
حجت الاسلام والمسلمین علی مهدیان

نقش و کارآمدی موضوع فلسفه در تولید علوم انسانی
*تغییــر موضوع فلسفه اسلامـی در حکمـت خـودی؛ وجودِ انضمامیِ عبدالحسین خسروپناه|۸۶|
مهدی عرب مختاری
*فلسفه اسلامی و ناتوانی جریان آن در علوم فرودست|۹۴|
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری
* تقدم درک «وجود بما هو وجود» بر درک «وجـود خـاص انسـانی»|۱۰۱|
گفت وگو با آیت الله غلامرضا فیاضی
* نیازی به تغییر موضوع فلسفه نیست |۱۰۹|
گفت وگو با دکتر محمدفنایی اشکوری
* تقدم درک وجود انضمامی انسان  بر موجود بماهو موجود!|۱۲۳|
گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه
* توصیفی نو از عقلانیت اسلامی و نقش آن در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی |۱۳۲|
حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی

ظرفیت های نظریه اعتباریات در بومی سازی علوم انسانی
* شرحی بر اعتباریات عملی|۱۴۰|
منصوره اولیایی
* دو دیدگاه درباره نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی(ره)|۱۵۰|
مناظره دکتر حمید طالب زاده و دکتر محمود مروارید
* بررسی انتقادی تقریر دکتر حمید طالب زاده از  نظریه ادراکات اعتباری|۱۶۸|
حجت الاسلام والمسلمین امیر آقاجانلو
* بومی‌سازی علوم انسانی با تأکید بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره)|۱۷۴|
دکتر ابوذر رجبی
* عاملیت و ساختار در نظریه اعتباریات|۱۸۲|
دکتر سیدحسین شرف الدین
* مبانی انسان شناسی نظریه اعتباریات|۱۸۹|
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدرضا یزدانی مقدم
* دیدگاه علامه طباطبایی درباره ماهیت و تأثیر آن بر نظریه اعتباریات|۱۹۴|
دکتر سیاوش اسدی
* رهاورد اعتباریات در اقتصاد با تمرکز بر مسئله «اعتبـار پـول»|۱۹۷|
دکتر علی اصغر قائمی نیا
* علامه طباطبایی؛  نسبت‌گرای فرهنگی یا نسبیت‌گرای فرهنگی(تأملی بر کتاب ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ نوشته دکتر مصلح)|۲۰۱|
حجت الاسلام والمسلمین مهدی سلطانی

تامــلات
* رئالیـسم نقـابدار؛ پاسخ دکتر گلشنی به منتقدان خود|۲۱۳|
گفت وگو با دکتر مهدی گلشنی
* علم شناختی اسلامی|۲۲۰|
حجت  الاسلام والمسلمین دکتر علی رضا قائمی نیا
* جایگاه طبقه بندی نظریات علم دینی در سیاست گذاری فراینـد تحـول علـوم انسـانی|۲۲۴|
دکتر سید محمدتقی موحد ابطحی
* چیستی علوم انسانی متعالی|۲۲۹|
رضا لک زایی
* پرسش از نقــــد غرب|۲۳۵|
میثم واثقی
* جریان های علم دینی به مثابه  رویکردهای تکامل یافته مواجهه با غرب|۲۳۸|
حجت الاسلام والمسلمین امیر آقاجانلو
* نقـد غرب با مبـانی غـربی!|۲۴۱|
دکتر عطاءالله بیگدلی
* نگاهی دیگر به تولید علوم انسانی اسلامی|۲۴۴|
دکتر علی رضا مؤمن آرانی

اسلامی سازی معرفت
* توصیفی نو از عقلانیت اسلامی و نقش آن در شکل گیری تمدن نوین اسلامی|۲۴۸|
دکتر محمدمهدی حیدری
* مروری بر رابطه اسلام و علم  در دوره معاصر|۲۵۱|
مظفـــــر اقبال
* انسان شناس شرق شناس|۲۶۱|
اکبر احمد
* درآمدی بر تطورات علوم انسانی در جهان اسلام با نگاهی به طبقه‌بندی علوم|۲۶۸|
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی موسوی
* شروع اسلامی سازی معرفت در غرب|۲۷۸|
دکتر محمدرضا قائمی نیک

رصـــــد
* بررسی رویکردهای مختلف در روش‌شنـاسی جامعـه‌شنـاسی اسـلامی|۲۸۲|
* گام دوم در تربیت نیروی انسانی تحول خواه|۲۹۰|
گزارش برگزاری دومین دوره طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی
* علوم انسـانی  دستاورد دستگاه فکری ـ فلسفی غرب|۲۹۴|
دکتر غلامعلی حداد عادل
* علوم جدیــد؛ دستاورد بشریت و نه فقط دنیای غرب|۲۹۶|
دکتر علی لاریجانی
* دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی؛ سنگ‌بنای پژوهش‌های آینده|۲۹۹|

علاقه مندان جهت تهیه این نشریه وزین می توانند با شماره تماس ۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷ تماس حاصل نمایند.

برچسب‌ها:

Comments are closed.

تصویر ثابت