. عملکرد انجمن علمی هنر اسلامی ایران مبتنی بر مدل توسعۀ درونزا | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۱ | Saturday, 10 December , 2022 |
فارسی English

عملکرد انجمن علمی هنر اسلامی ایران مبتنی بر مدل توسعۀ درونزا

سید غلامرضا اسلامی،

دکترای معماری و دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

اعظم اصلانی سنجدری،

کارشناسی ارشد پژوهش هنر و مدرس دانشکدۀ سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

فاطمه بلاش،

کارشناسی ارشد پژوهش هنر و مدرس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای قزوین

 

چکیده

بررسی، تبیین و رفع چالش در هر زمینۀ تاریخی‌ و جغرافیایی نیازمند لحاظ‌ کردن نگرش نظام‌مند به آن موضوع است. ضرورت پرداختن به موضوعاتِ با اولویت، مهم‌ترین رویکردی است که هر یک از مسئولین به آن اهتمام داشته و به حد جهد به اصلاح و پیشرفت امور به‌منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی اقدام می‌کنند. آنچه در این پژوهش مورد تأکید است، ارائۀ مدلی مبتنی بر روش مشابه‌سازی بر پایۀ نظریۀ «توسعۀ درون‌زا» مشتمل بر مدیریت متأثر از گذشته‌گرایی با تأکید بر احیاء ارزش‌های ازدست‌رفته، حال‌گرایی با تأکید بر بقا و سازمان‌دهی وضع موجود، آینده‌نگری با تأکید بر رشد کمّی و شتابان، آینده‌نگاری با تأکید بر توسعۀ کیفی و مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی است. انجمن علمی هنر اسلامی ایران با ارائۀ الگویی مفهومی، دو فرایند مهم «تشخیص» و «حل» چالش‌های پیش روی خود و کشور را در هر یک از گرایش‌های مذکور طرح و تبیین می‌کند.

 

کلیدواژه‌ها: هنر اسلامی، آینده‌نگارها، آینده‌نگرها، حال‌نگرها، گذشته‌نگرها، توسعۀ درون‌زا.

کتاب‌نامه

اسلامی، سید غلامرضا. ۱۳۸۶٫ «توسعۀ درون‌زا و مدیریت هنری». اولین هم‌اندیشی مدیریت هنری (مجموعۀ

مقالات هم‌اندیشی‌ها ۸). فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران. تهران.

اسلامی سید غلامرضا، ۱۳۸۶، «توسعۀ درون‌زا». صفحه اول قلم نیوز (http//www.ghalamnews.ir)،

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران. تهران.

اسلامی، سید غلامرضا. ۱۳۹۳٫ گامی به سوی شناسایی اصول و تدوین ضوابط حفظ و توسعه معماری اسلامی

ایران «شاخصه‌های معماری یک فضای معنوی با وقار». مجموعه مقالات در دست چاپ. شرکت مادر

تخصصی عمران شهرهای جدید ـ وزارت راه و شهرسازی. تهران.

Ackoff, R. L., Broholm, P., and Snow, R., 1984, Revitalizing Western Economies: A New

 Agenda for Business and Government, Jossey-Bass Publishers.

Islami, Seyed Gholamreza, 1998,’’Endogenous Development: A Model for the Process of

Man-environment Transaction’’, Unpublished PhD Thesis, Edinburgh College of Art,

Heriot Watt University, Edinburgh, U.K.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت