. علی اصغر قائمی نیا: نظریه اعتباریات علامه در زمینه پولی کارگشا است | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

علی اصغر قائمی نیا: نظریه اعتباریات علامه در زمینه پولی کارگشا است

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به نقل ازمجمع عالی علوم انسانی اسلامی، دکتر علی اصغر قائمی نیا امروز در نشست نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در قم گفت: مدت ها است مسائل ما از حوزه اجتماع فاصله گرفته است و به همین دلیل سعی کردیم یک چالش روز را با بحث اعتباریات مطرح کنیم.

وی افزود: در پژوهش خود فرض شد که اگر پول یک اعتبار باشد در چارچوب نظریه اعتباری علامه چه مفهومی پیدا خواهد کرد؛ علت عدم هماهنگی خلق پول بین بانک ها و بانک مرکزی، عدم تناسب آن با نیاز ما به ازای خود است.

پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: بحث ما در خصوص اعتبار پول است نه پول اعتباری؛ در اینجا کلیت پول را به مثابه یک اعتبار می دانیم که این بحث ذیل اصل ملک است.

وی گفت: خروجی اول ما این است که اگر پول را اعتبار بدانیم، پول ارزش منطقی ندارد و از نظر اجتماعی سیر تکاملی دارد و لازم است که اشکال مختلف آن شکل بگیرد؛ در اینجا دیدگاه های مشابهی در حوزه پول وجود دارد؛ نظریات اکثر این دانشمندان مشابه بحث اعتباریات علامه در حوزه پول است.

قائمی نیا عنوان کرد: پول در ایران به مثابه کالا فرض می شود و به همین دلیل می توانیم آن را به ابزاری برای سیاست گذاری دولت مبدل کنیم؛ اولین خطای ما همین جا است زیرا پول ذاتا یک اعتبار است ولی به آن یک نقش فعال داده ایم؛ انتقاد اصلی ما به نظام سرمایه داری آن است که این نظام انسان، پول و طبیعت را به کالا مبدل کرده است.

وی افزود: دو رویکرد قالب در حوزه تئوری پول داریم که شامل رویکرد فلزگرایی و چارتالیستی است که در ادامه یک رویکرد پیشنهادی نیز بر اساس تفکر علامه ارایه کرده ایم؛ رویکرد پیشنهادی ما همان رویکرد اعتباری است که متصل به شبکه گیری جوامع است و ارزش آن با قبول جامعه همراه است؛ همچنین در زمینه کارکرد پول نیز باید گفت که تبلور هر سه کارکرد( تقدم واسطه مبادله بودن بر سنجش ارزش، تقدم سنجش ارزش بر واسطه مبادله بودن) به صورت همزمان و وجود مالیت صرف در پول مطرح است.

پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: امروزه بحث بیت کوین مطرح است که هیچ مبنایی ندارد ولی معامله می شود؛ اگر مبنای ارزش پول را وجود ناشر معتبر بگیریم (طبق نظر چارتالیست ها )دیگر نمی توانیم پول های جدید رمزی را مد نظر قرار دهیم؛ ولی طبق نظر علامه مبنی بر قبول جامعه این کار انجام می شود.

وی با اشاره به نتایج این تحقیق گفت: پول ماهیت اعتباری دارد و نوعی اعتبار و قرارداد است؛ پول به دلیل نیاز به مبادله اعتبار شده است چرا که انسان حاجت های گوناگون خود را تنها با مبادله می تواند مرتفع سازد، لازمه معتبر بودن پول، نه ارزش ذاتی و نه اعتبار ناشر است بلکه پول به این دلیل معتبر است که مردم آن را به عنوان یک کالای واسطه ای در نظر گرفته اند.

قائمی نیا عنوان کرد: گزاره چهارم در خصوص لغویت اعتبار است؛ اگر پول توسط بانک های تجاری خلق شود و به یک نقش فعالانه مبدل شود، قطعا از هدف اصلی خود خارج شده است؛ نظام بانکی پول را به یک اعتبار لغو مبدل کرده است.

وی افزود: از دیگر نتایج این تحقیق آن است که وجود دولت به عنوان ضامن اعتبار پول اصالت ندارد بلکه دولت به این دلیل ضامن اعتبار پول است که مردم جامعه راه دیگری برای قوام بخشی به پول نیافته اند لیکن به محض عدم نیاز به دولت ها و هر سوم شخص دیگری برای ضمانت پول، تبدیل به قرارداد بین مردم می شود و دولت کارکردی در آن ندارد.

پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: از این منظر پول زمانی خلق می شود که نیاز به آن در بخش حقیقی وجود نداشته باشد بنابراین رشد بخش پولی در اقتصاد متناسب با رشد بخش حقیقی است؛ اعتبار پول قائم به اجتماع می باشد؛ پول ذیل اصل ملک تعریف شده لذا اشاره به مالی دارد که مالیت محض دارد.

وی گفت: توصیه اول این تحقیق آن است که رویکرد بانک مرکزی باید تغییر کند؛ دومین توصیه آن است که توقف خلق پول در کشور به شیوه فعلی انجام شود؛ همچنین استقبال از اشکال جدید پول و تکنولوژی های پولی که با بحث اعتباریات علامه سازگار است دیگر توصیه این تحقیق است.

قائمی نیا عنوان کرد: نباید منتظر باشیم که دولت یک ابزار پولی را تکمیل و ارایه کند بلکه شکل های جدید پولی روی بحث اصل پول به معنی واسطه معامله ای محوریت پیدا می کند.

انتهای پیام

برچسب‌ها:,

Comments are closed.

تصویر ثابت