. علیرضا صدرا: الگوی راهبردی دولت نقش بنیادینی در پیشرفت مدنی دارد | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳ | Sunday, 23 June , 2024 |
فارسی English

علیرضا صدرا: الگوی راهبردی دولت نقش بنیادینی در پیشرفت مدنی دارد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به نقل از روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، علیرضا صدرا در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در تشریح مقاله خود با عنوان «علم و فن سیاسی الگوی دولت راهبردی» بیان کرد: بحث سیاست و دولت از جمله مباحث فراگیری است که شامل سیاست ملی، اقتصادی، فرهنگی، بین المللی، ورزشی، درمانی و غیره می‌شود و به طور کلی دارای ویژگی سهل و ممتنع است به گونه ای که پدیده ای جامع و بنیادینی است که از زوایای مختلف می توان به آن پرداخت.

وی با بیان اینکه «الگوی سیاسی توسعه تک ساحتی -تنازعی مدرنیستی» مشکلات متعددی را ایجاد کرده بطوری که غالب مشکلات غرب ناشی از آن است، ابراز کرد:  شکاف درآمدی- هزینه‌، شکاف عمیقی در غرب ایجاد کرده که ناشی از ایجاد شکاف میان کاهش اقتدار و قدرت سیاسی است و ریشه در مشکلات فرهنگی، معنوی و هویتی دارد.

صدرا افزود: الگوی راهبردی دولت، کارامدترین جایگزین الگوهای مدرنیستی دولت حداقلی سرمایه سالاری و دولت سالاری حداکثری سوسیالیستی است. این الگو به سبب نقش بنیادین، جامع، رسا، نظام مند و هدفمندی که دارد، از ظرفیت کارآمدی، بهره وری، اثربخشی بهینه و به سامانی برخوردار است.

وی بیان کرد: علم، فن سیاست، دولت سازی کارامد و پیشرفت دارای مراحلی همچون تبیین علمی سیاسی نظری، ترسیم علمی سیاسی عملیاتی، ترویج علمی سیاسی عمومی و تحقق علمی سیاسی عینی است که به اعتبار آن  می توان پدیده شناسی مدنی، اجتماعی و سیاسی و نیز دولت راهبردی را مورد کاوش قرار داد.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران با اشاره به اینکه فرایند الگوسازی راهبردی نظام سیاسی، بویژه دولت سازی کارامد دارای مهم ترین ویژگی‌ علمی و فنی مدنی، اجتماعی و سیاسی است، تصریح کرد: در مقابل گفتمان و الگوی دولت، سیاست و ناکارامدی یا کارامدی و توسعه تک ساحتی-تنازعی مادی است.

صدرا اضافه کرد: مراد از نقش کارگزاری دولت، تصویب سیاست ها و اِعمال و تحقق آنها در کشور است و عهده دار تصمیم گیری و تصویب سیاست های راهبردی است.

برچسب‌ها:, ,

Comments are closed.

تصویر ثابت