. طرّاحی نظام جامع حمایت خانواده | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

طرّاحی نظام جامع حمایت خانواده

فرج‌الله هدایت‌نیا

عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ایران، تهران

Hedayat47@gmail.com

چکیده

تحکیم خانواده از طریق پیشگیری یا ساماندهی مشکلات آن، دغدغه مهم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان مسائل اجتماعی است. تا کنون نیز کارشناسان علوم مختلف، طرح‎های متنوعی برای آن ارائه کرده‎اند؛ اما به سبب چندلایه بودن مشکلات خانواده، طرح‎های تک‌ساحتی متخصصان علوم مختلف نتوانسته آن‎طور که انتظار می‌رود برای مدیریت مشکلات خانواده مؤثر باشد. در این پژوهش، در رویکردی میان‌رشته‌ای و با بهره‌گیری از علوم مرتبط با خانواده، مناشی آسیب‌های خانواده شناسایی و متناسب با آن نظام جامع حمایت از خانواده طراحی می‌گردد. این طرح مناشی مشکلات خانواده را به نادانی، ناتوانی و نافرمانی بازمی‎گرداند و متناسب با این آسیب‌های سه‌گانه، سه راهبرد کلان «آموزش و مهارت‌افزایی»، «حمایت و توان‌افزایی» و «مشاوره و داوری» را برای مهار آنها بررسی، و راهکارهای اجرایی هر یک را تبیین می‎کند.

کلیدواژگان: طرح، نظام، جامع، حمایت، خانواده.

منابع

 1. قرآن کریم.
 2.  نهج البلاغه (۱۴۱۴ق). قم: مؤسسه نهج‎البلاغه.
 3. آذر، ماهیار، و نوحی، سیما، (۱۳۸۷(. راهنمای کاربردی درمان اختلالات عملکرد جنسی. تهران: انتشارات معین. چاپ دوم.
 4. بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم (۱۴۰۵ق). الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، دفتر انتشارات اسلامی.
 5. جوهری، اسماعیل بن حماد (۱۴۰۷ق). الصحاح. بیروت: دارالعلم للملایین. چاپ چهارم.
 6. حر عاملى، محمد بن حسن‏ (۱۴۰۹ ق)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، چاپ اول.
 7. حلبی (ابن زهره)، حمزه بن علی حسینی (۱۴۱۷ق). نیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع. قم: مؤسسه امام صادق۷٫
 8. حلی (محقق)، جعفر بن حسن (۱۴۰۸ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
 9. حلی (محقق)، جعفر بن الحسن (۱۴۱۸ق). المختصر النافع فی فقه الإمامیه. قم: مؤسسه المطبوعات الدینیه. الطبعه السادسه.
 10. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق). مفردات ألفاظ القرآن. بیروت-دمشق: دارالعلم ـ الدار الشامیه.
 11. روحانی، سیدمحمد صادق،(۱۴۱۲ق). فقه الصادق. قم: مؤسسه دار الکتاب. چاپ سوم.
 12. ریچار پی. هالجین و سوزان کراس دیتبورن، (۱۳۹۱). آسیب‌شناسی روانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر روان. چاپ یازدهم.
 13. طوسی، محمد بن الحسن (۱۳۶۵). تهذیب‌الأحکام. تهران: دارالکتب الإسلامیه.
 14. عاملی (شهید ثانی)، زین‎الدین بن علی (۱۴۱۳ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
 15. فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۱۰ق). کتاب العین. قم: نشر هجرت. چاپ دوم.
 16. کلینی، محمد بن یعقوب ( ۱۴۰۷). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
 17. مروارید، علی‎اصغر (۱۴۱۰ق). سلسله الینابیع الفقهیه. بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.
 18. مصطفوی، حسن (۱۳۶۰). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 19. مصطفوی، سیدمحمد‎کاظم (۱۴۲۱ق). مائه قاعده فقهیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ چهارم.
 20. موسوی بجنوردی، سیدحسن ، (۱۴۱۹ق). القواعد الفقهیه. قم: نشر الهادی.
 21. موسوی خمینی، سیدروح‎الله (۱۳۹۰). تحریر الوسیله. قم: مؤسسه مطبوعاتی إسماعیلیان. چاپ دوم.
 22. مؤمن سبزواری، محمد باقر بن محمد (بی‎تا). کفایه الأحکام. اصفهان: انتشارات مهدوی.
 23. نجفی، محمدحسن (بی‎تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی. چاپ هفتم.
 24. هدایت‌نیا، فرج‌الله (۱۳۹۶). کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده، حقوق اسلامی. سال سیزدهم، زمستان ۱۳۹۵، شماره ۵۱، ص۶۹-۴۱:
 25. هدایت‌نیا، فرج‌الله (۱۳۸۷). داوری در حقوق خانواده. تهران” پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 26. هدایت‌نیا، فرج‌الله (۱۳۹۶). نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت