. طراحی مدل مدیریت تعالی نیروی انسانی‌(رزمندگان) در دوره دفاع مقدس | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۱ | Sunday, 29 May , 2022 |
فارسی English

طراحی مدل مدیریت تعالی نیروی انسانی‌(رزمندگان) در دوره دفاع مقدس

 

دکتر مصباح الهدی باقری،

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

محمدجواد سعادت‌جو،

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق‌(ع)

 

چکیده

دوره دفاع مقدس، برهه درخشان و پرافتخاری از تاریخ این مرزوبوم است که توانست خیل عظیمی از منابع انسانی را با خود همراه کند و شخصیت‌های بسیار موفق سازمانی پدید آورد. بررسی سیر تعالی نیروها در این دوره، دستاوردهای خوبی برای حوزه منابع انسانی سازمانی و سرلوحه‌ای مناسب برای مدیریت آینده کشور و بشریت خواهد بود.

این پژوهش به‌صورت کیفی و با هدف طراحی مدل مدیریت تعالی نیروی انسانی در دوره دفاع مقدس انجام شده است. تبیین نظام تربیتی حاکم بر جبهه و مؤلفه‌های اثرگذار در تربیت و تعالی رزمندگان از دستاوردهای این پژوهش است. در این تحقیق ابتدا با ۱۵ نفر از فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس مصاحبه صورت گرفت و سپس مفاهیم و مقولات مصاحبه‌ها به‌روش کدگذاری باز استخراج شد‌(روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد). با تبیین روابط بین مفاهیم و مقولات محوری، مدل مدیریت تعالی رزمندگان استنتاج و مقولات و مؤلفه‌ها به تدابیر شخصی، تدابیر سازمانی و عوامل غیرسازمانی تعالی‌بخش و عوامل تضعیف‌کننده دسته‌بندی شد. در‌آخر، نتیجه تحقیق با استفاده از استعاره «لوکوموتیو» روایت شد.

کلیدواژه‌ها: تعالی نیروی انسانی، مدیریت تعالی منابع انسانی، تربیت رزمندگان، تعالی رزمندگان، فرهنگ عاشورایی، فرهنگ جبهه و جنگ.

کتاب‌نامه

امام خامنه‌ای، سیدعلی. مجموعه سخنرانی‌ها. سایت www.leader.ir.

حائری تهرانی، مهدی. ۱۳۷۳. شخصیت انسان از نظر قرآن و عترت. قم. بنیاد فرهنگی امام مهدی(ع).

دانائی‌فرد، حسن. ۱۳۸۴٫ «تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی. استراتژی تئوری مفهوم‌سازی بنیادین». ماهنامه علمی‌پژوهشی شاهد. سال دوازدهم. شماره ۱۱٫ ص۷۰-۵۷٫

دانائی‌فرد، حسن و الوانی، مهدی و آذر، عادل. ۱۳۸۳٫ روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران. انتشارات صفار‌ـ‌اشراقی.

رابینز، استیفن. ۱۳۷۴٫ مبانی رفتار سازمانی. ترجمه دکتر قاسم کبیری. تهران. انتشارات دانشگاه آزاد.

سعادت، اسفندیار. ۱۳۸۲٫ مدیریت منابع انسانی. تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت). چاپ هفتم.

سنگری، محمدرضا. ۱۳۸۱٫ پیوند دو فرهنگ: فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس. قم. یاقوت. چاپ اول.

سید جوادین، سیدرضا. ۱۳۸۵٫ مدیریت منابع انسانی و کارکنان. تهران. انتشارات نگاه دانش.

مخزن موسوی، سیدابوالحسن. ۱۳۸۶٫ پیام عاشورا. تهران. پیام مؤلف. چاپ دوم.

میرسپاسی، ناصر و سایرین. ۱۳۸۹٫ «طراحی مدل تعالی سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی». مجله پژوهش‌های مدیریت. شماره ۸۷٫ زمستان.

T.L.Robbins ,M.D.Crino , L.D.Fredendall. 2002. An integrative model of theempowerment process. Human Resource management. v 12. N 1. p 419-443 .

Armstrong, M. 1993. A handbook of personnel management practice. 4th ed. London: Kogan Page.

Quinn. R. 1999. Diagnosing culture and changing organizational culture. Newyork. Addison Wesley.

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت