.
| امروز شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰ | Saturday, 18 September , 2021 |
فارسی English

شک سه گانه (مسیر تمدن سازی، موانع آن و چگونگی آینده )

محمد جواد ایمانی خوشخرو

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هر ملتی نیاز به تمدن سازی دارد تا بدین وسیله آینده اش را با دستان خودش ترسیم کند . برای تمدن سازی ، هر ملتی باید بتواند دارایی هایش را براساس اقتضائات کنونی مطرح و باز تولید کند تا بتواند آینده اش را رقم بزند.

این یک فرایند هرمونیتیکی است که این گونه صورت می گیرد : دارایی های مردم ما دین (اسلام) و تاریخ (ایرانیت)است. متن، نیز شامل پدیده های جدیدی است که در مواجه با غرب تجربه شده. این تجربه سؤالاتی برای ما ایجاد کرده. این سئوالات ، فضایی در یک باز تولید جدید داشته باشیم . تاریخ، وجه گذشته ماست، دین وجه جهان پایداری ماستو غرب وجه حال ماست . علت این عدم آمیزش افق ها چیست و چرا نتوانستیم طی چند سده ی اخیر به باز تولید متناسبی دست پیدا کنیم؟ تحجر دینی ، سنت پرستی و غرب زدگی موانع عمده در این باز تولید بوده اند . برای گریز از این سه آفت نیامند به شک سه گانه باشیم: شک به سنت ، شک به غرب و شک به دین (الگوی دینی باز تولید شده در ادبیات دینی). لازمه ی این شک،باورداشتن به اساس داریی ها (دین و سنت)در عین نقد آنهاست. با وقوع انقلاب اسلامی حلقه ی واسط بین دانشگاه (غربیت) و حوزه (دیانت) پر شد. حکومتی آمد که دیگر یکی را به نفع دیگری نفی نمی کرد و به علت درون زا و بومی بودن و جه ایرانیت ما را نیز فعال کرد. طی شاخص هایی که در این مقاله ارائه شده استروندی به وجود آمده که بزرگترین شخصیت های علوم انسانی دانشگاه ها از میان افراد پیرو انقلاب خواهند بود.

کلیدواژه گان : تمدن سازی، ایرانیت ، اسلامیت، غربیت ، حوزه ، دولت ، دانشگاه ، شک سازنده ، آینده ، غربزدگی ، تحجر دینی ، سنت پرستی

منابع

 1. فیاض، ابراهیم.۱۳۸۸٫ ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران. تهران. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. چاپ دوم
 2. پالمر، ریچارد،آ.۱۳۸۷٫ علم هرمنوتیک. ترجمه­ی سعید حنائی کاشانی. تهران. انتشارات هرمس. چاپ چهارم
 3. شایگان، داریوش. آسیا در برابر غرب، تهران. انتشارات امیر کبیر. چاپ ششم
 4. ثلاثی، محسن.۱۳۷۹٫ جهان ایرانی و ایران جهانی. تهران. نشر مرکز. چاپ پنجم
 5. طباطبائی، سیدجواد.۱۳۷۴٫ ابن خلدون و علوم اجتماعی: وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسلامی، تهران. انتشارات طرح نو. چاپ دوم
 6. احمدی، حمید.۱۳۸۸٫ بنیادهای هویت ملی ایرانی. تهران. پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چاپ اول
 7. طباطبایی، سید جواد.۱۳۷۹٫ دیباچه ای بر نظریه ی انحطاط ایران، تهران، نشر نگاه معاصر
 8. جنکینز، ریچارد.۱۳۸۱٫ هویت اجتماعی. تورج یار احمدی، تهران. نشر و پژوهش شیرازه
 9. آزاد ارمکی، تقی. ۱۳۸۶٫ فرهنگ هویت و جهانی شدن، تهران. تمدن ایرانی
 10. آوینی، سید مرتضی، ۱۳۷۸، فردای دیگر ، نشر ساقی
 11. جوادی آملی، عبدالله. ۱۳۸۶٫حیات حقیقی انسان در قرآن. قم. اسرا
 12. رهدار احمد.۱۳۹۰٫ودیعه فطرت .هفته نامه پنجره سال پنجم شماره ۸۹
 13. مطهری مرتضی.۱۳۷۰٫فطرت .تهران. انتشارات صدرا
برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت