. شورای علمی کنگره چهارم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳ | Sunday, 23 June , 2024 |
فارسی English

شورای علمی کنگره چهارم

جناب آقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علی همت بناری استادیار جامعه المصطفی العالمیه
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سعید بهشتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علیرضا پیروزمند استادیار فرهنگستان علوم اسلامی
جناب آقای دکتر فرزاد جهان‌بین استادیار دانشگاه شاهد
جناب آقای دکتر عباس چهاردولی استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
جناب آقای دکتر محمد حسینی مقدم
جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا  استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
جناب آقای دکتر عطاء الله رفیعی آتانی استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید احمد رهنمایی دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
جناب آقای دکتر سید سعید زاهد دانشیار دانشگاه شیراز
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید مهدی ساداتی‏ نژاد استادیار دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر مجتبی سعادتی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی
جناب آقای امیر سیاهپوش استادیار دانشگاه معارف اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رضا غلامی استادیار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمد کاویانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جناب آقای دکتر مهرداد کلانتری استاد دانشگاه اصفهان
جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
جناب آقای دکتر میثم لطیفی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر نجف لکزایی استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
جناب آقای دکتر محمدعلی متفکر آزاد استاد دانشگاه تبریز
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علی مصباح دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید عباس موسویان استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید حسین میرمعزی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن آقا نظری استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره کار دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمدجواد نوروزی استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

Comments are closed.

تصویر ثابت