. شورای علمی کنگره پنجم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 21 June , 2024 |
فارسی English

شورای علمی کنگره پنجمجناب آقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علیرضا پیروزمند استادیار فرهنگستان علوم اسلامی
جناب آقای دکتر فرزاد جهان‌بین استادیار دانشگاه شاهد
جناب آقای دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی دانشیار دانشگاه قم
جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
جناب آقای دکتر مسعود درخشان استاد دانشگاه علامه طباطبائی
جناب آقای دکتر عطاء الله رفیعی آتانی استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید احمد رهنمایی دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
جناب آقای دکتر سید سعید زاهد دانشیار دانشگاه شیراز
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید مهدی ساداتی‏ نژاد استادیار دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر مجتبی سعادتی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی
جناب آقای دکتر امیر سیاهپوش استادیار دانشگاه معارف اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر احمدحسین شریفی استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مهدی عبداللهی عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رضا غلامی استادیار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا
جناب آقای دکتر محسن فرمهینی فراهانی دانشیار دانشگاه شاهد
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمد کاویانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جناب آقای دکتر مهرداد کلانتری استاد دانشگاه اصفهان
جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر نجف لکزایی استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
جناب آقای دکتر محمدعلی متفکر آزاد استاد دانشگاه تبریز
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علی مصباح دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید حسین میرمعزی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
جناب آقای دکتر محمد نعمتی استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره کار دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

Comments are closed.

تصویر ثابت