. شورای علمی کنگره هفتم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ | Monday, 27 May , 2024 |
فارسی English

شورای علمی کنگره هفتم

اعضای شورای علمی هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی به ترتیب حروف الفبا از این قرار است:

 1. جناب آقای دکتر حمید ابدی مرزونی، دکترای مدیریت راهبردی دانش و دبیر کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی
 2. جناب آقای دکتر رجبعلی اسفندیار، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیر کمیسیون علوم سیاسی اسلامی
 3. جناب آقای دکتر مظفر اقبال، استادتمام، رئیس و مؤسس مرکز علوم اسلامی کانادا و عضو شورای علمی
 4. جناب آقای دکتر روح الله اکرمی، دانشیار گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه قم و رئیس کمیسیون فقه و حقوق اسلامی
 5. خانم دکتر شهلا باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی و دبیر کمیسیون ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی
 6. جناب آقای دکتر حمید بالایی، استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) و دبیر کمیسیون سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی
 7. جناب آقای دکتر پویا پیرملکی، استادیار دانشگاه امام صادق(ع) و دبیر کمیسیون مدیریت اسلامی
 8. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علیرضا پیروزمند، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی و رئیس کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی
 9. خانم دکتر سمانه تقدیر، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران و قائم مقام کمیسیون شهرسازی و معماری اسلامی
 10. جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی، دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و رئیس کمیسیون اقتصاد اسلامی
 11. جناب آقای دکتر مرتضی جوانعلی آذر، استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کمیسیون مدیریت اسلامی
 12. جناب حجت‌الاسلام شیخ شفیق جرادی، مدیر پژوهشکده‌ی مطالعات دینی و فلسفی «المعارف الحکمیه» لبنان و عضو شورای علمی
 13. جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین، استادیار دانشگاه شاهد و عضو شورای علمی
 14. جناب آقای دکتر محمدرضا حسنی آهنگر، رئیس و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) و رئیس کمیسیون سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی
 15. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید کریم خوب بین خوش نظر، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و دبیر کمیسیون قرآن و علوم انسانی
 16. جناب آقای دکتر مهدی رضایی، استادیار دانشگاه فرهنگیان و دبیر کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی
 17. جناب آقای دکتر عطاء الله رفیعی آتانی، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو شورای علمی
 18. جناب آقای دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشیار دانشگاه شیراز و رئیس کمیسیون ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی
 19. جناب آقای دکتر امیر سیاهپوش، استادیار دانشگاه معارف اسلامی و مشاور دبیر مجمع عالی علوم انسانی اسلامی
 20. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمدحسین شریفی، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، رئیس کمیسیون فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی و دبیر علمی کنگره
 21. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد شعبانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) و دبیر کمیسیون علوم انسانی اسلامی در حوزه دفاعی ـ امنیتی
 22. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جواد عابدینی، دکترای فلسفه تطبیقی و قائم‌مقام رئیس دبیرخانه دائمی کنگره
 23. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابراهیم عباسپور، دکترای جامعه شناسی و معاون ارتباطات و همکاری‌های علمی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی
 24. جناب آقای دکتر طلال عتریسی، استاد دانشگاه و مدیر مرکز منطقه‌ای و مطالعات اجتماعی و سیاسی دانشگاه لبنان
 25. حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رضا غلامی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس کمیسیون تمدن نوین اسلامی
 26. جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کمیسیون آینده پژوهی علوم انسانی
 27. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) و رئیس کمیسیون علوم سیاسی اسلامی
 28. جناب آقای دکتر محمدعلی متفکر آزاد، استاد دانشگاه تبریز و عضو شورای علمی کنگره
 29. جناب آقای دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دبیر کمیسیون اقتصاد اسلامی
 30. جناب آقای دکتر حسن ملکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس کمیسیون تعلم و تربیت اسلامی
 31. جناب آقای دکتر سید محمدتقی موحد ابطحی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر کمیسیونهای فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی و آینده پژوهی علوم انسانی
 32. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رضا مهکام، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و رئیس کمیسیون روانشناسی اسلامی
 33. جناب آقای دکتر مهدی نادری، استادیار دانشگاه شاهد و دبیر کمیسیون تمدن نوین اسلامی
 34. جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره کار، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری اسلامی
 35. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حمید نگارش، رئیس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) و رئیس کمیسیون علوم انسانی اسلامی در حوزه دفاعی ـ امنیتی
 36. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد نقیب، رئیس و استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و رئیس کمیسیون قرآن و علوم انسانی
 37. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جعفر هوشیاری، استادیار جامعه المصطفی العالمیه و دبیر کمیسیون روانشناسی اسلامی.

Comments are closed.

تصویر ثابت