. شهرسازی و معماری اسلامی کنگره ششم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 21 June , 2024 |
فارسی English

شهرسازی و معماری اسلامی کنگره ششم

اعضای کمیته علمی کمیسیون شهرسازی و معماری اسلامی ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی از این قرار است:

رئیس کمیسیون: مهندس عبدالحمید نقره‌کار، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

قائم‌مقام کمیسیون: دکتر سمانه تقدیر، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

 1. دکتر محمد نقی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 2. دکتر محمدرضا پور جعفر، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 3. دکتر اسماعیل شیعه، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 4. دکتر سید غلامرضا اسلامی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 5. دکتر محمد تقی پیر بابائی، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
 6. دکتر حیدر جهانبخش، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
 7. دکتر سید مهدی مجابی، عضو هیأت علمی دانشگاه میراث فرهنگی
 8. دکتر رضا سامه، عضو هیأت علمی دانشگاه قزوین
 9. دکتر محب علی، عضو هیأت علمی دانشگاه میراث فرهنگی
 10. دکتر محمد رضا بمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 11. دکتر مصطفی بهزاد فر، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 12. دکتر احمد امین پور، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
 13. دکتر مهران علی الحسابی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 14. دکتر عبدالهادی دانشپور، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 15. دکتر نسیم اشرافی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد پردیس
 16. مهندس مهدی چمران، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 17. دکتر حمید ماجدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات
 18. دکتر غلامحسین معماریان، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 19. دکتر اصغر محمد مرادی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 20. دکتر حسن ذوالفقازاده، عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی قزوین
 21. دکتر مهدی حمزه نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 22. دکتر مرتضی ادیب زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

Comments are closed.

تصویر ثابت