. روش تحقیق در تحقق شهرسازی اسلامی (برنامه ریزی شهری) | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳ | Sunday, 23 June , 2024 |
فارسی English

روش تحقیق در تحقق شهرسازی اسلامی (برنامه ریزی شهری)

سید مصطفی حسنی

دانش پژوه حوزه علمیه خراسان، سطح چهار، محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام،

mostafa4hasani@gmail.com

علی حجازیان

کارشناس ارشد شهرسازی، محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلام

،f.hajazyy1374@gmail.com

محمد حسین گلکار

 عضو هیئت علمی و مدیر گروه شهرسازی اسلامی موسسه مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلام، mhgolkar@yahoo.com

عبدالله صادقی

دانش پژوه دکتری فلسفه اسلامی، محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلام،،

abdollah.sadeqi@gmail.com

چکیده

گزاره‌های دین استراتژی‌های لازم برای برنامه‌ریزی و مدیریتِ جوانب مختلف زندگی ارائه نموده‌اند و راهبرد فعّال‌سازی و کارآمدی دین در عرصه زندگی نگرش سیستمی و استراتژیک به گزاره‌های دین است. یکی ازعرصه های تحقق جلوه مدیریت دین شهر می‌باشد. شهرسازی اسلامی می‌تواند کارآمدی دین رادرعرصه شهرتجلی دهد. برای رسیدن به مدل راهبردی شهرسازی اسلامی، روش تحقیق شبکه‌ای مطلوب‌ترین روش در تولید آن است. روش تحقیق در این نوشتارتلفیقی ازروش کتابخانه‌ای، تحقیق موردی، تحقیق ترکیبی، سیستمی است این روش با رویکرد اجتهاد سیستمی صورت می‌پذیرد. که براساس منابع دین با روش اجتهاد جواهری بعلاوه منطق استنباط فرآیندها حاصل می‌گردد در این مقاله برانیم روش تحقیق در موضوع شهرسازی اسلامی به صورت قدم به قدم، بپردازیم تا در نتیجه بر اساس پژوهش با آن بتوانیم به تولید «مدل راهبردی» شهرسازی اسلامی بپردازیم.

کلیدواژه: دین، شهرسازی، شبکه، اجتهادسیستمی، مدل راهبردی

 

۶

کتابنامه

 1. قرآن کریم
 2. واسطی، عبدالحمید.۱۳۹۲٫ نگرش سیستمی به دین زیربنای الگوهای تمدن اسلامی. مشهد. موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام.
 3. فرشاد، مهدی. ۱۳۶۲ نگرش سیستمی. تهران. امیرکبیر.
 4. حمیدی‌زاده، محمدرضا. پویایی‌های سیستم. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
 5. کولائیان، درویش علی.۱۳۷۹٫ نگرش سیستمی و ریشه‌یابی بحران در اقتصاد سیاسی ایران. نشریه اطلاعات سیاسی‌اقتصادی. شماره ۱۵۵ و ۱۵۶٫
 6. رمضانی، خسرو. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری و علوم اجتماعی. شیراز. فاطمیه شیراز.
 7. رئیسی، محمدمنان.۱۳۹۵٫ ارزیابی ونقدرویکردهای تحقیق درمعماری وشهرسازی ازمنظراسلامی، فصلنامه پژوهش‌های معماری اسلامی. شماره یازدهم.
 8. غفاریان، وفا. کیانی، غلامرضا. ۱۳۸۰٫ استراتژی اثربخش. تهران. نشر فرا.
 9. گلکار، محمد حسین. ۱۳۹۵٫ درسنامه پارادایم شبکه‌ای. مشهد. موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام.
 10. قراملکی، احد فرامرز. ۱۳۹۱٫ روش شناسی مطالعات دینی. مشهد. دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 11. عباس زاده، میر محمد ۱۳۸۹٫ روش‌های عملی تحقیق در علوم انسانی. ارومیه. دانشگاه ارومیه.
 12. دلاور، علی.۱۳۸۰٫ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران، نشر ویرایش. چاپ سوم.
 13. واسطی، عبد الحمید. ۱۴۲۳٫ راهنمای تحقیق با اقتباس از نظر اسلام، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، چاپ اول
 14. کلینی، محمدبن‌یعقوب. أصول الکافی. ۱۳۷۵ مترجم: محمدباقر کمره‌ای. قم. اسوه.‌ چاپ سوم.
 15. شیعه، اسماعیل. ۱۳۹۲، مقدمه‌ای برمبانی برنامه ریزی شهری. تهران. دانشگاه علم وصنعت.
 16. حسینی، سیدعلی.۱۳۹۴ اصول ومبانی برنامه ریزی شهری. تهران. دریای دانش.
 17. پاکزاد، جهانشاه. ۱۳۹۳٫ مبانی نظری وفرآیند طراحی شهری. تهران. شهیدی.
 18. سیف الدینی، فرانک.۱۳۹۱ منظرشهری. تهران. آییژ.

سایت

 1. اراکی، محسن، ۱۳۹۳، درس خارج فقه شهرسازی، سایت com
 2. سایت موسسه مطالعات راهبردی isin.ir
 3. پایگاه اطلاعاتی .korsi.ir

 

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت