. روش تحقیق در تحقق شهرسازی اسلامی (برنامه‌ریزی شهری) | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 13 July , 2024 |
فارسی English

روش تحقیق در تحقق شهرسازی اسلامی (برنامه‌ریزی شهری)

سیدمصطفی حسنی

دانشپژوه حوزه علمیه خراسان، سطح چهار، محقق مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، ایران، مشهد

mostafa4hasani@gmail.com

علی حجازیان

کارشناس ارشد شهرسازی، محقق مؤسسه مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلام، ایران، مشهد

f.hajazyy1374@gmail.com

محمد حسین گلکار

عضو هیئت علمی و مدیر گروه شهرسازی اسلامی مؤسسه مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلام، ایران، مشهد

mhgolkar@yahoo.com

عبدالله صادقی

دانش‎پژوه دکتری فلسفه اسلامی، محقق مؤسسه مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلام، ایران، مشهد

abdollah.sadeqi@gmail.com

چکیده

گزاره‌های دین راهبردهای لازم را برای برنامه‌ریزی و مدیریتِ جوانب مختلف زندگی ارائه کرده‌اند و راهبرد فعال‌سازی و کارآمدی دین در عرصه زندگی، نگرش نظام‌مند و راهبردی به گزاره‌های دین است. یکی از عرصه‌های تحقق جلوه مدیریت دین، شهر است. شهرسازی اسلامی می‌تواند کارآمدی دین را در عرصه شهر تجلی دهد. برای رسیدن به مدل راهبردی شهرسازی اسلامی، تحقیق شبکه‌ای مطلوب‌ترین روش است. روش تحقیق در این نوشتار تلفیقی از روش کتابخانه‌ای، تحقیق موردی، تحقیق ترکیبی و سیستمی است. این روش با رویکرد اجتهاد سیستمی صورت می‌پذیرد که بر اساس منابع دین با روش اجتهاد جواهری به علاوه منطق استنباط فرایندها حاصل می‌گردد. در این مقاله برآنیم تا گام‌به‌گام به تحقیق درباره روش تحقیق در تحقق شهرسازی اسلامی بپردازیم تا بتوانیم «مدل راهبردی» شهرسازی اسلامی را تولید کنیم.

کلیدواژگان: دین، شهرسازی، شبکه، اجتهاد سیستمی، مدل راهبردی.


منابع

 1. قرآن کریم.
 2. اراکی، محسن (۱۳۹۳). درس خارج فقه شهرسازی، موجود در: سایت com.
 3. پاکزاد، جهانشاه (۱۳۹۳). مبانی نظری و فرایند طراحی شهری. تهران: شهیدی.
 4. حسینی، سیدعلی (۱۳۹۴). اصول و مبانی برنامه‌ریزی شهری. تهران: دریای دانش.
 5. حمیدی‌زاده، محمدرضا (۱۳۷۹). پویایی‌های سیستم. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 6. دلاور، علی (۱۳۸۰). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش. چاپ سوم.
 7. رئیسی، محمدمنان (۱۳۹۵). ارزیابی و نقد رویکردهای تحقیق در معماری و شهرسازی از منظر اسلامی، فصلنامه پژوهشهای معماری اسلامی. ۱۱٫
 8. رمضانی، خسرو (۱۳۸۰). روشهای تحقیق در علوم رفتاری و علوم اجتماعی. شیراز: فاطمیه شیراز.
 9. زمخشری، محمود بن عمر ( ۱۳۹۱). تفسیر کشاف ج۲٫ تهران: ققنوس.
 10. سیف‌الدینی، فرانک (۱۳۹۱). منظر شهری. تهران: آییژ.
 11. شیعه، اسماعیل (۱۳۹۲). مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری. تهران: دانشگاه علم وصنعت.
 12. عباس‌زاده، میرمحمد (۱۳۸۹). روشهای عملی تحقیق در علوم انسانی. ارومیه: دانشگاه ارومیه.
 13. غفاریان، وفا، و کیانی، غلامرضا (۱۳۸۰). استراتژی اثربخش. تهران: نشر فرا.
 14. قراملکی، احد فرامرز (۱۳۹۱). روششناسی مطالعات دینی. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 15. کلینی، محمدبن‌یعقوب (۱۳۷۵). أصول الکافی. ترجمه محمدباقر کمره‌ای. قم: اسوه.‌ چاپ سوم.
 16. گلکار، محمدحسین (۱۳۹۵). درسنامه پارادایم شبکه‌ای. مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام.
 17. واسطی، عبدالحمید (۱۴۲۳). راهنمای تحقیق با اقتباس از نظر اسلام، مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام.
 18. واسطی، عبدالحمید (۱۳۹۲). نگرش سیستمی به دین زیربنای الگوهای تمدن اسلامی. مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام.
 19. مصطفوى، حسن‌ (۱۳۶۸). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج۸‌.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌.چاپ اول.

 

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت