.
| امروز چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ | Wednesday, 22 September , 2021 |
فارسی English

روش‌شناسی نظریات علمی اقتصاد اسلامی

حسن‌آقا نظری

دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

فرایند علم به دنبال تأمین نیاز معرفتی است. نیاز معرفتی، درک و تبیین واقعیت است. برخی فیلسوفان علم واقعیت را در علوم انسانی عموماً و در اقتصاد خصوصاً در همه جامعه‌ها با اینکه اختلاف فرهنگی دارند، یکسان و مشابه می‌بینند.

این مقاله به دنبال اثبات تأثیر نهادهای اجتماعی ـ اقتصادی بر شکل‌گیری واقعیت‌های اقتصادی است. بر این اساس اختلاف ساخت نهادی موجب تمایز واقعیت‌های اقتصادی می‌شود و اقتصاد‌دانان در جامعه‌های مختلف فرهنگی با یک واقعیت اقتصادی یکسان، مواجه نمی‌باشند.

 

واژگان کلیدی: روش‌شناسی، نظریه علمی، نهاد، ساخت نهادی، واقعیت اقتصادی، اقتصاد پولی، بهره، سود.

منابع

 

ایمان، محمدتقی (۱۳۸۸)، مبانی پارادایمی روش کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

پایا، علی(۱۳۸۶)، ملاحظه نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی، حکمت و فلسفه، شماره ۲ و ۳٫

پایا، علی(۱۳۸۵)، ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی، مجموعه مقالات کنگره علوم انسانی، ج۴، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پایا، علی(۱۳۸۸)، آیا الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی دست‌یافتنی است؟، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، شماره ۶۰، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

پایا، علی، نقدی بر مفهوم و علم دینی، ص۸ـ۷، سایت کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت:

http://www.iptra.ir/rdcdf9sovtok.html

دانائی‌فرد، حسن(بهار ۱۳۸۸)، روش‌شناسی عمومی نظریه‌پردازی، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ، شماره ۵۸، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

نظریه بلند، غلامرضا (۱۳۸۸)، درآمدی بر بحران مالی جهان، تهران، نشر نی.

دادگر، یدالله(۱۳۸۴)، درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد، تهران، نشر نی.

سروش، عبدالکریم(۱۳۷۶)، درس‌هایی در فلسفه علم الاجتماع، تهران، نشر نی.

متوسلی، محمود(۱۳۸۲)، توسعه اقتصادی، تهران، سمت.

غنی‌نژاد اهری، موسی(۱۳۷۶)، مقدمه‌ای در معرفت‌شناسی علم اقتصاد، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.

نورث داگلاس سی(۱۳۷۷)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه حمیدرضا معینی، سازمان برنامه و بودجه.

اسکیدمور، ویلیام (۱۳۷۲) تفکر نظری در جامعه‌شناسی، ترجمه جمعی از مترجمان، تهران، انتشارات سفیر.

 

Babbie, E (1998), The Pratice of social Research, (8th ed) Belmont, C. A: Wadsworth publishing.

Chris Loird “What Just happened with Aig and this Means for you” [on  line] Available www. Kitco .com [Accessed] > sep2008.

  1. A. Von-Huyek scientism et sciences sociales plon (Agora) Paris 1953, pp.131-133.

Firtzmuchlup, Methology of ecomics and other social sciences, ch, b.

Hagen, F. E (1993), Research Methods in criminal Iustice and criminology (3thed), NewYork: Maemillan.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت