. روانشناسی اسلامی کنگره چهارم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱ | Monday, 4 July , 2022 |
فارسی English

روانشناسی اسلامی کنگره چهارم

رئیس کمیسیون: دکتر مهرداد کلانتری، استاد روانشناسی دانشگاه اصفهان

دکتر باقر غباری بناب، استاد روانشناسی دانشگاه تهران
دکتر فاطمه نصرتی، استادیار روانشناسی دانشگاه تهران
دکتر مریم اسماعیلی، استادیار روانشناسی دانشگاه اصفهان
دکتر محمدباقر کجباف، استاد روانشناسی دانشگاه اصفهان
دکتر حسینعلی مهرابی، استادیار روانشناسی دانشگاه اصفهان
دکتر سیده راضیه طبائیان، استادیار روانشناسی دانشگاه اصفهان
دکتر مرضیه سادات سجادی‌نژاد، استادیار روانشناسی دانشگاه اراک
دکتر صغری اکبری چرمهینی، استادیار روانشناسی دانشگاه اراک
دکتر سید احمد رهنمایی، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دکتر سید محمدرضا موسوی نسب، استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دکتر محمد کاویانی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر سید محمدرضا تقوی، استاد روانشناسی دانشگاه شیراز
دکتر محمدعلی مظاهری، استاد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر رمضانی، استادیار روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر گلزاری، استاد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر امراله ابراهیمی، دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
حجت الاسلام علی نوروزی، مدرس حوزه علمیه اصفهان

Comments are closed.

تصویر ثابت