. رضا غلامی: پیشرفت علوم انسانی اسلامی نیازمند گسترش نوآوری های علمی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

رضا غلامی: پیشرفت علوم انسانی اسلامی نیازمند گسترش نوآوری های علمی

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی،صبح روز ۲۷ آبان ۱۳۹۸ در محل مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا نشست خبری پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با حضور اصحاب رسانه و مسئولین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام دکتر رضا غلامی، رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در آغاز سخنان خود علوم انسانی اسلامی را جریانی علمی و پیشرونده توصیف کرد و گفت که قرائن و شواهد متعددی این واقعیت را تایید می کند.

رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی گفت: نباید تردید کرد که پیشرفت علوم انسانی اسلامی در آینده، محتاج گسترش نوآوری های علمی است. وی افزود: وقتی از نوآوری صحبت می کنیم، منظور فقط نوآوری در بنیان ها و ساخت علم نیست بلکه یکی از وجود کلیدی نوآوری، دست یابی به مسیرها و مدل های جدید برای کاربست نتایج علم در حل مسائل و گره های علمی است.

غلامی در ادامه سخنان خود به تبیین و الزامات نوآوری علمی در این حوزه پرداخت و گفت: می دانیم که نوآوری لوازمی دارد که مهم ترین آن شکل گیری چارچوب های منعطف در علوم انسانی اسلامی و تحجرزدایی در این علوم است که نیازمند توجه متخصصان فلسفه علم یا معماران علوم دینی است.

وی افزود: مهم تر از افزایش قابلیت های نوآوری در علوم انسانی اسلامی، وجود انگیزه و جسارت نوآوری علمی است که نقش منحصر به فردی در گسترش نوآوری های علمی در این عرصه دارد. واقعیت این است که بعضی پژوهشگران در علوم انسانی به دلیل عدم برخورداری از بضاعت های علمی لازم به منظور نوآوری و یا به خاطر عدم استقبال جامعه علمی از نوآوری، از جسارت لازم برای نوآوری برخوردار نیستند و همین امر، فضای علمی را با رکود و ایستایی مواجه می کند.

رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در ادامه به ایجاد مسیرهای مطمئن برای پرورش پژوهشگران اشاره کرد و در این راستا خاطرنشان کرد: ایجاد مسیرهای مطمئن برای پرورش پژوهشگران پرتوان و درجه یک تسهیل گر نوآوری است، بلکه شکل گیری گفتمان نوآوری در جامعه علمی، مهمترین عامل در ایجاد انگیزه و جسارت برای نوآوری بین پژوهشگران ایجاد عرصه محسوب می شود.

وی افزود: البته در کنار موضوع ارتقاء کیفیت علمی و همچنین گفتمان نوآوری، جوان گرایی و میدان دادن به پژوهشگران جوان و نخبه که از استعداد و بهره هوشی بسیار بالا برای نوآوری برخوردارند هم از اهمیت زیادی برخوردار است.

غلامی در ادامه گفت: من اعتقاد دارم، مراتب و عناوین دانشگاهی یا حوزوی یا رسوب نظریات مشهور در علوم و تبدیل آن به پارادایم های سخت، نباید به مانعی برای میدان دادن به جوانان نخبه برای خلاقیت های علمی تبدیل شود.

رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در ادامه به کمبودهای محسوس در علوم انسانی و اسلامی پرداخت و در این راستا خاطرنشان کرد: یکی از کمبودهای محسوس در علوم انسانی و اسلامی، فقدان پژوهش های عظیم گروهی با هدف نوآوری است. این پژوهش که می تواند با مشارکت ده ها مرکز تحقیقی دانشگاهی و حوزوی طراحی و اجرا شود، فرصت های فراوانی را هم در این زمینه پژوهش نخبگان علمی جوان و هم دست یابی به نوآوری های بزرگ تولید می کند.

وی افزود: روشن است که اقتضای تولد چنین پروژه هایی در محیط علمی کشور، هم شکل گیری فرهنگ پژوهش گروهی است و هم دست یابی به نظام نامه های پژوهشی قوی برای هم افزایی علمی در عرصه علوم انسانی است. چیزی که در علوم پایه یا فنی و مهندسی و پزشکی وجود دارد و زمینه خلاقیت های بزرگ علمی را در دنیا بوجود آورده است.

غلامی در پایان به مهمترین سیاست مجمع عالی علوم انسانی اسلامی اشاره کرد و در این راستا افزود: کمک به مجموعه های علمی و پژوهشگران برای نوآوری است. هر چند توانایی های سخت افزاری و نرم افزاری مجمع شرایط ایجاد یک اکوسیستم فراگیر در این عرصه را فراهم نمی کند. وی افزود: البته مجمع عالی علوم انسانی اسلامی یک دانشگاه و یک پژوهشگاه به معنای مصطلح نیست، اما این مجمع بنا دارد به مثابه یک شبکه علمی تلاس هاش خودش را مصروف هدایت و تشویق دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای حرکت به سمت نوآوری های جدید کند.

برچسب‌ها:,

Comments are closed.

تصویر ثابت