. دلالت‌های روش‌شناختی اندیشه شهید صدر در پاسخ‌گویی به مسائل علوم اجتماعی برای حل مسائل حوزه مدیریت | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ | Thursday, 26 May , 2022 |
فارسی English

دلالت‌های روش‌شناختی اندیشه شهید صدر در پاسخ‌گویی به مسائل علوم اجتماعی برای حل مسائل حوزه مدیریت

 

محمدصادق توسلی،

کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

 

چکیده

دانش مدیریت همچون سایر رشته‌های علوم اجتماعی جزء علوم اعتباری به‌شمار می‌آید که در‌حقیقت، مجموعه‌ای از اعتبارات است که در پاسخ به نیازهایی در ساحت واقع، وجود یافته‌اند. فرایند حل مسئله، از درک نیاز تا اعتبار راهکار یا مجموعه‌ای از راهکارها برای تأمین آن، باید به‌عنوان پاره‌ای از معرفت‌شناسیِ یک منظومه فکری خاص ملاحظه شود، نه یک واکنش مقطعی و اقتضایی به یک نیاز و برکنار از مبانی نظری در ساحت اقدام. از‌جمله اندیشمندانی که بر‌اساس مبانی معرفت‌شناسی خود به مسائل معاصر خویش نگریسته، استاد شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر است. در این مقاله تلاش کرده‌ایم تا با ارائه تعریفی از مقوله «روش»، ممیزه‌های روش‌شناسی شهید صدر در پاسخ‌گویی به مسائل حوزه علوم اجتماعی را استخراج کرده و سپس چهارچوبی برای تطبیق این ویژگی‌ها در حوزه دانش مدیریت ارائه کنیم.

کلیدواژه

روش‌شناسی، منظومه‌ی فکری شهید صدر، حل مسائل علوم اجتماعی، الزامات پژوهش در دانش مدیریت.

 

کتاب‌نامه

الحیدری، کمال. ۱۴۳۱ق. الحلقه الثالثه. تقریرات حیدر الیعقوبی. ج۲٫ قم. دار فراقد.

الصدر، محمدباقر. ۱۴۰۸ق. مباحث الأصول. تقریرات السید کاظم الحائری. ج۱٫ قم. مطبعه مرکز النشر. مکتب الإعلام الإسلامى.

ـــــــــــــــــ. ۱۴۱۷ق. بحوث فی علم الأصول. تقریرات محمود الهاشمی. ج۴٫ قم. مؤسسه دایرهالمعارف فقه اسلامی.

ـــــــــــــــــ. ۱۴۲۱ق. المدرسه القرآنیهً. قم‌. مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیّه للشهید الصدر.

ـــــــــــــــــ. ۱۴۲۳ق. دروس فی علم الأصول. الحلقه الثالثه. شرح و تعلیق علی أکبر الحائری. قم. مجمع الفکر الإسلامی.

ـــــــــــــــــ. ۱۴۲۴ق. (الف). اقتصادنا. قم. مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیّه للشهید الصدر(موسوعه الشهید الصدر. ج۳).

ـــــــــــــــــ. ۱۴۲۴ق. (ب). الاسس المنطقی هل لاستقراء. قم. مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیّه للشهید الصدر(موسوعه الشهید الصدر. ج۲).

ـــــــــــــــــ. ۱۴۲۴ق. (ج). الإسلام یقود الحیاه. المدرسه الإسلامیه. رسالتنا. قم. مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیّه للشهید الصدر‌(موسوعه الشهید الصدر. ج۵).

ـــــــــــــــــ. ۱۴۲۴ق. (د). الفتاوی الواضحه وفقا لمذهب اهل البیت. قم. مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیّه للشهید الصدر(موسوعه الشهید الصدر. ج۱۶).

ـــــــــــــــــ. ۱۴۲۴ق. (هـ). فلسفتنا: دراسه ‌موضوعیه ‌فی‌ معترک ‌الصراع‌ الفکری ‌القائم ‌بین ‌مختلف ‌التیارات‌ الفلسفیه ‌و خاصه ‌الفلسفه ‌الاسلامیه و المادیه ‌الدیالکتیکه(المارکسیه‌). قم‌. مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیّه للشهید الصدر(موسوعه الشهید الصدر. ج۱).

الکلینی، محمد بن یعقوب. ۱۴۰۷ق. الکافی. ج۱٫ تهران. دارالکتب الاسلامیه.

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت