. «دانشگاه اسلامی و شاخصه های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 10 August , 2022 |
فارسی English

«دانشگاه اسلامی و شاخصه های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)»

مریم محسنی

کارشناس ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی

چکیده:

تحول هر جامعه یکی از شاخص های ارزیابی پیشرفت آن جامعه محسوب می شود و دانشگاه ها از جمله نهادهای متولی این امر هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برای تحول صحیح دانشگاه، ضرورت توجه به دانشگاه اسلامی و علم اسلامی را مطرح نموده اند و از جامعه علمی و مسئولین در این خصوص مطالباتی داشته اند، چرا که دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای اصلی متولی تربیت نیروی انسانی، انسان ساز و تولید کننده علوم مورد نیاز جامعه، نقش بسیار مهم در اسلامی کردن جامعه و فرهنگ دارد. مقاله حاضر با هدف بررسی دانشگاه اسلامی و شاخصه های آن از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین شده است و روش پژوهش آن از نوع تحلیل محتوای کیفی بیانات معظم له می باشد. پژوهشگر با سؤال: شاخصه های دانشگاه اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ وارد پژوهش شده و پس از بیان ضرورت شکل گیری دانشگاه اسلامی مبتنی بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به استخراج شاخصه های دانشگاه اسلامی، عناصر دانشگاه و وظایف دانشگاه پرداخته است.

واژه های کلیدی: دانشگاه، دانشگاه اسلامی، مقام معظم رهبری، اسلام.

منابع:

بی نام. (۱۳۷۶). تحلیلی بر اسلامی کردن دانشگاه ها. فصلنامه دانشگاه اسلامی. شماره ۱٫ صص ۷۱-۶۱٫

تقوی مقدم، سید مصطفی. (۱۳۷۶). اولویت گذاری در برنامه کوتاه مدت اسلامی شدن دانشگاه ها. فصلنامه دانشگاه اسلامی. شماره ۱٫ صص ۵۴ – ۴۹٫

خادمی، عین الله. (۱۳۸۱). نقش دانشجویان در اسلامی شدن دانشگاه ها. فصلنامه دانشگاه اسلامی. شماره ۱۵٫ زمستان ۱۳۸۱٫ صص ۹۴-۷۹٫

زراعت، عباس. (۱۳۷۶). راه های اسلامی کردن دانشگاه ها. فصلنامه دانشگاه اسلامی. شماره ۱٫ صص ۴۸-۳۴٫

سعدی، محمدجواد. (۱۳۷۷). اقدامی اصولی در اسلامی کردن دانشگاه ها. فصلنامه دانشگاه اسلامی. سال ششم. پاییز ۱۳۷۷٫

روحبخش، رحیم. (۱۳۸۱). امام خمینی و دانشگاه اسلامی در دوره ی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (پیشینه تاریخی، علل و نتایج). فصلنامه دانشگاه اسلامی. شماره ۱۱٫ زمستان ۱۳۸۱٫ صص ۴۶-۲۱٫

فرجی ارمکی، اکبر. (۱۳۸۶). رسالت و نقش دانشگاه اسلامی در تمدن سازی و تولید علم دینی. فصلنامه دانشگاه اسلامی. سال یازدهم شماره ۴٫ زمستان ۱۳۸۶٫ صص ۸۰-۶۴٫

فرزانه، عبدالحمید. (۱۳۸۷). بایدها و نبایدهای ترویج دین در دانشگاهها از دیدگاه مقام معظم رهبری.. مجله دانشگاه اسلامی. شماره ۴۰٫ صص ۱۳۹ – ۱۲۱٫

فضل الهی، سیف اله و زمانی ده یعقوبی، سید رضا. (۱۳۹۰). راهکارهای اسلامی شدن دانشگاه ها و اولویت بندی آنها با رویکردی به دیدگاه استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. فصلنامه معرفت در دانشگاه اسلامی. سال پانزدهم. شماره ۱٫ بهار ۱۳۹۰٫ صص ۱۴۲-۱۱۹٫

مقیسه، حسین. (۱۳۸۴). از موانع اسلامی شدن دانشگاه ها. دانشگاه اسلامی. شماره ۲۷٫ صص ۱۰۲ -۸۹٫

میرزا محمدی، محمد حسن و صحبت لو، حسن. (۱۳۸۶). اهداف دانشگاه اسلامی. فصلنامه دانشگاه اسلامی. سال یازدهم شماره ۱٫ بهار ۱۳۸۶٫ صص ۲۵-۷٫

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت