. حمید پارسانیا در پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی: امروز معنای علوم انسانی به صورت غیررسمی گرفتار تزلزل است | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024 |
فارسی English

حمید پارسانیا در پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی: امروز معنای علوم انسانی به صورت غیررسمی گرفتار تزلزل است

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی،حمید پارسانیا در افتتاحیه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی بیان کرد: امروز ما با معنایی از علوم انسانی مواجهیم که به صورت غیررسمی گرفتار تزلزل است.

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام حمید پارسانیا، استاد حوزه و دانشگاه و برگزیده سومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی در افتتاحیه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی گفت: چیستی علوم انسانی و هویت علوم انسانی پیوسته به امور متعدد و متکثری است. بنیادهای معرفتی و نحوه سلوک و زیست محیطی که در آن علوم شکل می گیرند همه به این موضوع مرتبط هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه افزود: ما در جهان امروز با صورت خاصی از علوم انسانی مواجه هستیم. جامعه ما و محیط آکادمیک نظیر دیگر جوامع متأثر از معنا هستند. نسبتی بین علوم انسانی و علوم اجتماعی و علوم طبیعی دیده می شود. نسبتی بین علوم انسانی و انسانیات هم وجود دارد.

این پژوهشگر حوزه تاریخ گفت: حوزه انسانیات بخشی از دانشگاه ها هستند ولی علم نیست. در تعریف مورد توجه و معقول یونسکو، امروز ما با معنایی از علوم انسانی مواجهیم که به صورت غیررسمی گرفتار تزلزل است. امروز انسانیات بر علوم اجتماعی و علم غلبه پیدا کرده و رویکردهایی در گفتگوهای علمی جریان دارد و پیامدهای خودش را هنوز نشان نداده است.

پارسانیا گفت: تحولات سریعی در حال رخ دادن است که پیش از همه ریشه در تحولات و معنای عقل دارد. تحولات علم و انسانیات و علوم انسانی متأثر از تحولاتی است که معنای عقل دارد. عقل در غرب و مسیحیت مسیری را پیموده که با مسیر اسلام متفاوت است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اولین حادثه در جهان غرب این بود که عقل، روح القدس شد و جنبه تنزیهی خدا مغفول و عقل خود، هستی مقدس شد. در مراحل بعدی ما با تنزلات عقل مواجهیم به طوری که با غلبه حس گرایی، عقل تجربی و ابزاری غالب می شود و جنبه شهودی و متعالی خودش را از دست می دهد و یک پدیده انسانی می شود و هویت فرهنگی پیدا می کند. پس از آن هم یک امر برساخته انسانی می شود، اما سرنوشت عقل در جهان اسلام مسیر دیگری را پیمود.

وی در ادامه گفت: عقل در جهان اسلام دائماً در حال کاوش قرار می گیرد. عقل در جهان اسلام تا مدتی برای حفظ تجرد و تعالی عقل و هدایت گرانه صورت گرفته است. نبی، عقل سخنگو و عقل ناطق است. نبی، شهود معقول است و قتل عقل قتل انبیا است. ما در جهان مدرن با قتل عقل مواجه هستیم. مسأله باور و اعتقاد به عقل در فرهنگ اسلامی به برکت قرآن هنوز حضور دارد و این همان نوری است که می تواند ما را به فراسوی مرزها هدایت کند.

وی اظهار کرد: حوزه انسانیات بخشی از دانش های آکادمیک هستند. در تعریف و مورد توجه یونسکو و تقسیم بندی که وجود دارد، امروز با یک معنایی از علوم انسانی و با یک تعریف نسبتی در واقع مواجه هستیم که به صورت غیررسمی گرفتار تزلزل هستیم و در باز تعریف های علمی این نسبت چندین بار جابه جا شده است.

پارسانیا در پایان گفت: همین امروز انسان شناسی هم در علوم انسانی و هم در مطلق علم غلبه یافته است و رویکردهایی در گفت و گوهای علمی در محیط های علمی و فلسفی جریان دارد که پیامدهای خودش را به تمام در محیط های عام نشان نداده است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها:,

Comments are closed.

تصویر ثابت