. جایگاه نظریه‌پردازی دینی روابط بین‌الملل درجغرافیای علوم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 10 August , 2022 |
فارسی English

جایگاه نظریه‌پردازی دینی روابط بین‌الملل درجغرافیای علوم

مجتبی عبدخدائی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ـ دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده :

اهمیت تدوین نظریه دینی روابط بین الملل، این سوال را فرارو نهاده است که چگونه می‌توان برمبنای منابع معتبر، و روش علمی مقبول اندیشمندان دینی، به نظریه‌ای منسجم دست یافت بگونه‌ای که انتظارات جامعه علمی روابط بین‎الملل را نیز پاسخگو باشد؟ با این وجود نفوذ تفکر دین‌گریز در این قلمرو علمی و ابهامات ناشی از مفهوم و جایگاه علمی تئوری دینی بر این مباحث سایه افکنده است. نوشتار حاضر با طرح این سوال که نظریه دینی روابط‌ بین‌الملل از چه ماهیت دیسیپلینی برخوردار است؟ به تشریح جغرافیای بحث پرداخته و درصدد است تا جایگاه این نوع  نظریه پردازی را در میان مباحث علوم اجتماعی و نسبت آن با دیگر دانشهای این حوزه و سایر دانش‌های اسلامی، و همچنین ماهیت دیسیپلینی نظریه دینی روابط بین‌الملل را تشریح نماید.

کلید واژه : نظریه دینی، نظریه پردازی، نظریه‌های روابط بین‌الملل، الهیات اجتماعی، علم دینی .

منابع

الف ـ فارسی :

باربور ، ایان(۱۳۶۴) ، علم و دین ، بها الدین خرمشاهی، تهران ، نشر دانشگاهی .

بلیکی، نورمن(۱۳۸۴)، طراحی پژوهش های اجتماعی، حسن چاوشیان، تهران ، نشرنی.

عبدخدائی، مجتبی (۱۳۸۹)، چیستی نظریه علمی روابط‌بین الملل.

ونت, الکساندر. (۱۳۸۴). نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، حمیرا مشیر زاده،تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

ب ـ لاتین :

Burchill ,Scott, Andrew Linklater. (2005). Theories of International Relations. New York: N.Y.Palgrave Macmillan.

Buzan, Barry and Acharya, Amitav. (2010). Non-Western International Relations Theory, Perspectives on and beyond Asia. Routledge.

Chernoff, Fred. (2007). Theory and Metatheory in International Relations: Concepts and Contending Accounts. New York: Palgrve Macmillan.

Doyle, M. (1983). Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs. Philosophy and Public Affairs. 12

Hollis, Martin. and Smith, Steve. (1990). Explaining and Understanding International Relations. Oxford: Clarendon Press.

Lapid, Yosef (1989) “The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era,” International Studies Quarterly 33 (September):235±۲۵۴٫

ShakmanHurd, Elizabeth. (2008). The Politics of Secularism in International Relations. Princeton University Press,

Snyder, Jack. (July 2009). Religion and International Relations Theory.

Wight Martin and Herbert Butterfield (eds). (1966). Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics. London: Allen & Unwind.

Wight Martin, (edited by G. Wight and B. Porter). (1991). International Theory: The Three Traditions. Leicester University Press,Royal Institute of International Affairs.

Walt, Stephen. M. (Spring,1998). International relations: One world, many theories.

Waltz, Kenneth. (1979). Theory of International Politics, Reading. Massachusetts: Addison-Wesley.

Wendt, Alexander. (1991). Bridging the theory/meta theory gap in international Relations. Review of International Studies, 17.

برچسب‌ها:, , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت