. جامعه شناسی اسلامی و ارتباطات اسلامی کنگره پنجم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳ | Sunday, 23 June , 2024 |
فارسی English

جامعه شناسی اسلامی و ارتباطات اسلامی کنگره پنجم

رئیس کمیسیون: دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

۱- دکتر محمدتقی ایمان، استاد جامعه‏ شناسی دانشگاه شیراز
۲- دکتر منصور طبیعی، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
۳- دکتر حبیب احمدی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
۴- دکتر محمدتقی عباسی شوازی، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
۵-دکتر حلیمه عنایت، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
۶- دکتر شهلا باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی
۷- دکتر حسین بستان، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۸- دکتر غلامرضا جمشیدیها، دانشیار دانشگاه تهران
۹- دکتر فریبا شایگان،استاد دانشگاه نیروی انتظامی
۱۰- دکتر حمید پارسانیا، دانشیار دانشگاه تهران و پژوهشگاه باقر العلوم(ع)

Comments are closed.

تصویر ثابت