. تولید علوم انسانی اسلامی بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 10 August , 2022 |
فارسی English

تولید علوم انسانی اسلامی بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران بر این نکته اذعان نمودند که آنچه باعث این فروپاشی شد نه جنگ سرد نظامی و سیاسی، بلکه جنگ سرد فرهنگی بود؛ در واقع زمانی که غرب تمام توان و نیروی خود را بر از بین بردن اندیشه‌ها و فرهنگ این منطقه با انواع ابزارها و ترفندها، بویژه ابزارهای رسانه‌ای بسیج نمود، براحتی توانست امپراتوری شرق را، بدون آنکه حتی تیری شلیک کند، تحت تاثیر باورها و اعتقادات خویش، از درون نابود سازد.

حجت الاسلام دکتر سید حسین میرمعزی در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم پیگیری موضوع علوم انسانی اسلامی گفت: علوم انسانی مبتنی بر مبانی غرب نرم افزار کارآمدی برای تهاجم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سایر انواع تهاجم است و بهترین و اساسی‌ترین راه برای دفاع در برابر این تهاجم تولید علوم انسانی اسلامی است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به مفهوم علوم انسانی اسلامی تصریح کرد: مقصود از علوم انسانی اسلامی- ایرانی علومی است که در راستای انجام سه وظیفه‌ی ترسیم وضعیت مطلوب، آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راهبرد تغییر و حرکت به سمت وضعیت مطلوب، گرایش‌ها، رفتارها و روابط انسانی را مورد مطالعه قرار دهد.

وی در ادامه افزود: روش‌ها و نظریاتاین علوم باید دارای دو ویژگی اساسی باشد: اول آنکه مبتنی بر مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی و انسان شناختی اسلام باشد و در چارچوب ارزش‌های اسلامی که در قالب اخلاق و فقه اسلامی تجلی می‌یابد، قرار گیرد. و دوم آنکه مطابق با فرهنگ، تاریخ، شرایط طبیعی و جغرافیایی و سایر ویژگی‌های بومی ایرانباشد.

حجت الاسلام دکتر میرمعزی در پایان با اشاره به لزوم دست‌یابی به یک استراتژی بلندمدت، کلان و ملی به منظور تداوم پی‌گیری موضوع علوم انسانی اسلامی بیان کرد: در این راه باید از اقدامات و تصمیمات موضعی و کوتاه مدت نیز بپرهیزیم.

Comments are closed.

تصویر ثابت