.
| امروز چهارشنبه, ۵ آبان , ۱۴۰۰ | Wednesday, 27 October , 2021 |
فارسی English

تولید علوم انسانی اسلامی بر اساس بازتعریف دانشگاه اسلامی

فرزانه شکری

کارشناسی ارشد علوم تربیتی شماره تماس

عنبر شکری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی استثنایی

 

هدف اصلی مقاله حاضر تبیین الگوی دانشگاه اسلامی و راهکارهای اجرای آن در تولید علوم انسانی اسلامی است. روش انجام این مطالعه که از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است، کتابخانه­ای می­باشد. مقاله حاضر با ارائه تعریفی از مفهوم دانشگاه اسلامی، بیان عمده ضرورت­ها و چالش‌های پیش روی آموزش عالی در علوم انسانی و با ارائه راهکارهای اجرایی الگوی دانشگاه اسلامی بر تولید علوم انسانی اسلامی پرداخته است. نتایج این تحقیق بیانگر این است که الگوی دانشگاه اسلامی دارای سه بُعد مهم رسالت، استاد- دانشجو و فرایند است. طبق یافته­های این تحقیق علوم انسانی اسلامی سازوکار کاملاً جدید و بدیعی برای علوم پیشنهاد نمی­دهد بلکه ایجاد ارتباط بین علم-دین است. و در پایان راهکارهای اجرای الگوی اسلامی بیان شد: در بُعد رسالت نیازمند توجه به دو محور سخت‌افزاری و نرم­افزاری می‌باشیم. در بُعد استاد-دانشجو، بازآموزی اساتید و تغییراتی در جذب دانشجویان رشته‌های علوم انسانی مطرح شد و در نهایت بُعد فرایند، ملزم به ایجاد تغییراتی در کیفیت فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و فعالیت­های فرهنگی مرتبط با ارزش­های اسلامی هستیم.

 

کلید وا‍­ژه­ها: دانشگاه اسلامی، الگوی دانشگاه اسلامی، تولید علوم انسانی

منابع:

 1. اخوان کاظمی، بهرام(۱۳۸۲).راهکارهایی برای اسلامی شدن دانشگاه­های، فصلنامه دانشگاه اسلامی، ش ۱۸-۱۹، ص۲۱-۲۴
 2. امام خمینی، سید روح الله(۱۳۷۹) صحیفه امام تهران مرکز حفظ و نشرآثار حضرت امام خمینی(ره)
 3. باقری، شهلا(۱۳۸۷). علوم انسانی- اجتماعی از بحران تا بومی سازی: انتقادات و راهکارها، فصلنامه حوزه و دانشگاه، روش شناسی علوم انسانی، سال ۱۴، ش ۵۴، ص۴۷-۶۶
 4. پاریاد، رحمان و معدن دار آرانی، عباس(۱۳۸۸). چشم انداز علوم انسانی و معرفت های میان رشته­ای، فصلنامه سخن سممت، ص۸۳-۱۱۴
 5. تقوی مقدم، مصطفی(۱۳۷۶) اولویت گذاری در برنامه های کوتاه مدت اسلامی کردن دانشگاه ها، فصلنامه دانشگاه اسلامی، سال اول ، ش ۱، ص ۳۶-۴۸
 6. حدیث ولایت: مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی(نرم افزار)، تهران موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
 7. حسن خانی، محمد(۱۳۸۹). نوآوری در مطالعات میان رشته­ای در حوزه علوم انسانی در ایران؛ مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع)، فصلنامه مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی ، دوره دوم، شماره ۲، ص ۴۳-۶۶
 8. دژاکام، علی (۱۳۸۲). برداشت­های گوناگون از دانشگاه اسلامی، فصلنامه دانشگاه اسلامی، شماره ۱۷
 9. زارعیان، مریم، سفیری، خدیجه(۱۳۹۰)علوم انسانی بومی بر مبنای منطق فازی، معرفت در دانشگاه اسلامی ۴۶، سال پانزدهم، شماره ۱ص۸۳-۱۱۴
 • شعبانی،حسن(۱۳۸۷). روش تدریس پیشرفته، تهران: انتشارات سمت
 • شعبانی،حسن(۱۳۸۸). تحلیل انتقادی دروس آموزش عالی(رویکردها و چالش ها)، سخن سمت، شماره ۲۱، ص۵۰-۶۴
 • عزتی، میترا، نادری، ابوالقاسم(۱۳۸۸). تاثیر سازوکاهای تخصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی گروه­های آموزش دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۲
 • عزیزی، نعمت ا (۱۳۸۷) بررسی چالش­ها و نارسایی­های تحصیلات دانشگاهی در حوزه علوم انسانی تاملی بر نظرات دانشجویان، مجله آموزش عالی، شماره ۲
 • عزیزی، نعمت ا (۱۳۸۵) توسعه آموزش عالی در ایران با تاکید بر علوم انسانی، تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 • علیخانی، علی­اکبر(۱۳۸۹). شیوه­های تحول و بهبود آموزش عالی و پژوهش در ایران با تحلیلی بر برخی مطالعات انجام شده، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم شماره ۱
 • عیوضی، علی اشرف(۱۳۸۱). مفهوم و ماهیت دانشگاه اسلامی، فصلنامه دانشگاه اسلامی، سال ششم، ش۱۴، ص۲۳-۳۸
 • فضل الهی، سیف اله و زمانی ده یعقوبی، رضا(۱۳۹۰). راهکارهای اسلامی شدن دانشگاه ها و اولویت بندی آنها با رویکردی به دیدگاه استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، فصلنامه معرفت در دانشگاه اسلامی، ۴۶، سال پانزدهم، شماره ۱، ص ۱۱۹-
 • فیض، داود، شریفی، نوید(۱۳۸۸). طراحی الگوی مفهومی ارزیابی دانشگاه اسلامی با بهره­گیری از مدل کارت امتیازی متوازن(BSC)، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی ۴۲، سال سیزدهم، شماره ۲، صفحات ۲۸-۴۶
 • قراملکی، فرامرز(۱۳۸۵). روش شناسی مطالعات دینی، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • محسنی زنوزی، هاشم؛ کشاورز، محسن(۱۳۸۸). نقش دانشگاه اسلامی در توسعه تفکر خلاق دانشجویان، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی۴۱، سال سیزدهم، شماره۱، صفحات۸۲-۹۶
 • معینی، فائزه(۱۳۸۷). دانشگاه تمدن ساز اسلامی ایرانی، تهران: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی
 • میرزا محمدی، محمدحسن؛ صحبت­لو، علی(۱۳۸۶). اهداف دانشگاه اسلامی، فصلنامه­ی دانشگاه اسلامی ۳۳، سال یازدهم، شماره۱، صفحات ۷-۲۷
 • واعظی، احمد(۱۳۸۷). علم دینی از منظر آیت الله جوادی آملی، فصلنامه حوزه و دانشگاه، روش شناسی علوم انسانی سال ۱۴، شماره ۵۴، صفحات ۹-۲۳٫

 

۲۴٫Ashton, P. & Saxton, J. (1992). Managing Work Experience. London and New York: Routledge.

 

۲۶٫Klein, J. T. & William H. N. (1996). “Advancing Interdisciplinary Studies”, In J. G. Gaf J. L. Ratcliff (Eds.), Handbook of the Undergraduate Curriculum: A ComprehensiveGuide to Purposes, Structures, Practices, andChange, pp. 393-415, San Francisco:Jossey-Bass Publishers

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت